KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM
CÔNG TY TNHH KIRBY ĐÔNG NAM Á

NĂM XẾP HẠNG THÔNG TIN XẾP HẠNG TÌNH TRẠNG XẾP HẠNG LOẠI HÌNH KẾT QUẢ XẾP HẠNG
TRIỂN VỌNG
NGÀY CÔNG BỐ
2019 Công bố thông tin Xếp hạng lần đầu Xếp hạng nhà phát hành A Ổn định 20/03/2019
2020 Không giám sát hàng năm
2021 Không giám sát hàng năm
2022 Công bố thông tin Xếp hạng lần đầu Xếp hạng nhà phát hành vnA- Ổn định 10/05/2022