KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM

DOANH NGHIỆP

TÌNH TRẠNG

NGÀNH

KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM MỚI NHẤT

TRIỂN VỌNG

NGÀY CÔNG BỐ

Xếp hạng lần đầu

Vật liệu xây dựng

vnA-

Ổn định

10/05/2022

Hết hạn

Phát triển bất động sản

Không tiếp tục giám sát hàng năm

Đang giám sát Xếp hạng

Bảo hiểm nhân thọ

Hợp đồng thỏa thuận bảo mật thông tin kết quả Xếp hạng tín nhiệm

Đang giám sát Xếp hạng

Bảo hiểm phi nhân thọ

Hợp đồng thỏa thuận bảo mật thông tin kết quả Xếp hạng tín nhiệm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngọc Thiên Global

Đang thực hiện quy trình xếp hạng lần đầu

Sản xuất kim loại

Công ty APEC

Đang thực hiện quy trình xếp hạng lần đầu

Phát triển bất động sản

Xếp hạng lần đầu

Phát triển bất động sản

Hợp đồng thỏa thuận bảo mật thông tin kết quả Xếp hạng tín nhiệm

Xếp hạng lần đầu

Phát triển bất động sản

Hợp đồng thỏa thuận bảo mật thông tin kết quả Xếp hạng tín nhiệm

Xếp hạng lần đầu

(Giám sát Xếp hạng năm 2023, 2024, 2025)

Dịch vụ lưu trú

Hợp đồng thỏa thuận bảo mật thông tin kết quả Xếp hạng tín nhiệm

Công ty Cổ phần Năng lượng TNPower

Đang thực hiện quy trình xếp hạng lần đầu

(Giám sát Xếp hạng năm 2023, 2024, 2025)

Năng lượng

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh

Đang thực hiện quy trình xếp hạng lần đầu

(Giám sát Xếp hạng năm 2023, 2024, 2025)

Phát triển bất động Sản khác

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam

Đang thực hiện quy trình xếp hạng lần đầu

(Giám sát Xếp hạng năm 2023, 2024, 2025)

Phát triển bất động Sản

Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ

Đang thực hiện quy trình xếp hạng lần đầu

(Giám sát Xếp hạng năm 2023, 2024, 2025)

Phát triển bất động Sản

Công ty Cổ phần Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân

Đang thực hiện quy trình xếp hạng lần đầu

(Giám sát Xếp hạng năm 2023, 2024, 2025)

Phát triển bất động Sản

Công ty Cổ phần Xây dựng Sao Vàng Tây Đô

Đang thực hiện quy trình xếp hạng lần đầu

Phát triển bất động sản

Công ty Cổ phần Đầu tư & Cho thuê Tài sản TNL

Đang thực hiện quy trình xếp hạng lần đầu

Cho thuê tài sản