KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM

DOANH NGHIỆP

TÌNH TRẠNG

NGÀNH

KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM MỚI NHẤT

TRIỂN VỌNG

NGÀY CÔNG BỐ

Xếp hạng lần đầu

Vật liệu xây dựng

vnA-

Ổn định

10/05/2022

Hết hạn

Phát triển bất động sản

Đang giám sát Xếp hạng

Bảo hiểm nhân thọ

Đang giám sát Xếp hạng

Bảo hiểm phi nhân thọ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngọc Thiên Global

Đang thực hiện quy trình xếp hạng lần đầu

Sản xuất kim loại

Công ty APEC

Đang thực hiện quy trình xếp hạng lần đầu

Phát triển bất động sản

Công ty Cổ phần AAC Việt Nam

Đang thực hiện quy trình xếp hạng lần đầu

Phát triển bất động sản

Công ty Cổ phần bất động sản HANO-VID

Đang thực hiện quy trình xếp hạng lần đầu

Phát triển bất động sản