KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PHÚ HƯNG
(PHU HUNG ASSURANCE)

NĂM XẾP HẠNG THÔNG TIN XẾP HẠNG TÌNH TRẠNG XẾP HẠNG LOẠI HÌNH KẾT QUẢ XẾP HẠNG
TRIỂN VỌNG
NGÀY CÔNG BỐ
2019 Bảo mật thông tin Xếp hạng lần đầu Xếp hạng nhà phát hành 28/11/2019
2020 Bảo mật thông tin Giám sát hàng năm Xếp hạng nhà phát hành 14/10/2020
2021 Bảo mật thông tin Giám sát hàng năm Xếp hạng nhà phát hành 27/07/2021
2022 Bảo mật thông tin Giám sát hàng năm Xếp hạng nhà phát hành 13/09/2022