TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 2022

Saigon Ratings là tổ chức Xếp hạng tín nhiệm đầu tiên của Việt Nam (Credit Rating Agency – CRA), đã chính thức đi vào hoạt động từ năm 2018 cho đến nay.

 

Nền văn hoá Saigon Ratings hướng tới mục tiêu trở thành tổ chức học hỏi, sáng tạo, thu hút nhân tài và tiến bộ không ngừng.

 

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2021, Saigon Ratings trân trọng mời gọi, chào đón và tuyển dụng các ứng viên tài năng và phù hợp với nền văn hoá gia nhập tổ chức.

 

Là thành viên của tổ chức chúng ta có cơ hội hợp tác, làm việc và đồng hành gắn bó lâu dài cùng đồng tâm hợp lực phát triển tổ chức. Từ đó, chúng ta cùng nhau chia sẻ các khó khăn, thách thức và chia sẻ thành công.

 

Nhân sự tham gia các hoạt động nghiệp vụ của các Phòng (Ban) chuyên môn như sau:

 • Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp.
 • Xếp hạng tổ chức tài chính.
 • Xếp hạng các công cụ nợ.
 • Xếp hạng tài chính dự án.
 • Nghiên cứu vĩ mô kinh tế và kinh tế ngành.

I.     MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Nghiên cứu, học hỏi và hiểu biết kiến thức chuyên sâu về nền tảng nghiệp vụ chuyên môn của các định chế Xếp hạng tín nhiệm quốc tế, khu vực Châu Á và Saigon Ratings.
 2. Thực hiện trách nhiệm chuyên trách cá nhân và/hoặc phối hợp làm việc theo chế độ hợp tác nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn và các yêu cầu công tác được phân công.
 3. Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật và tổng hợp thông tin về vĩ mô kinh tế, ngành kinh tế và các hoạt động của hệ thống doanh nghiệp, tổ chức tài chính của thị trường trong nước.
 4. Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật và tổng hợp theo định kỳ về hệ thống thông tin pháp luật, chính sách và quy định của nhà nước liên quan đến công tác cá nhân chuyên trách chuyên môn.
 5. Cá nhân tham gia trực tiếp các hoạt động nghiệp vụ cung cấp dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm, Báo cáo chuyên môn chuyên sâu và các dịch vụ dữ liệu thông tin doanh nghiệp nhằm cung cấp cho khách hàng khi có yêu cầu.
 6. Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo chuyên môn, huấn luyện đào tạo nội bộ và đào tạo quốc tế.

 

II.    YÊU CẦU CHUNG

 • Cá nhân có tinh thần đam mê nghề nghiệp, ham học hỏi và có tham vọng thăng tiến phát triển nghề nghiệp cá nhân ở trong tổ chức (công tác chuyên môn và công tác quản lý).
 • Ưu tiên ứng viên có bằng cấp từ thạc sỹ các lĩnh vực kinh tế trở lên và/hoặc có các chứng chỉ quốc tế cấp ACCA, CFA…
 • Trình độ ngoại ngữ: thông thạo Tiếng Anh.
 • Ứng viên có ít nhất từ 03 năm kinh nghiệm làm việc phân tích ở các lĩnh vực Ngân hàng, Quỹ đầu tư, Kiểm toán quốc tế, Công ty Chứng khoán và các tập đoàn doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế.

I.  MÔ TẢ CÔNG VIỆC

    1. Chức năng và nhiệm vụ quản lý

 • Giám đốc chuyên môn, là các nhân sự quản lý cấp trung, trong hệ thống chức danh đội ngũ quản lý chuyên môn của tổ chức Saigon Ratings.
 • Giám đốc chuyên môn thực hiện nhiệm vụ cá nhân chuyên trách công tác chuyên môn; đồng thời kiêm nhiệm công tác quản lý khối chuyên môn, theo quyết định bổ nhiệm của Ban Giám đốc và phân công nhiệm vụ của thành viên Ban Lãnh đạo, phụ trách chỉ đạo công tác chuyên môn.
 • Giám đốc chuyên môn là người giúp việc, thực hiện công tác quản lý và báo cáo kết quả công việc trực tiếp cho một thành viên của Ban Giám đốc được phân công trực tiếp quản lý, chỉ đạo công tác chuyên môn.
 • Giám đốc chuyên môn có trách nhiệm nghiên cứu chuyên sâu, tham mưu đề xuất việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả về các chiến lược, chương trình và kế hoạch phát triển toàn diện hệ thống các quy trình nghiệp vụ chuyên môn hàng năm, hàng quý và hàng tháng; nhằm đảm bảo yêu cầu từng bước cập nhật, nâng cao và tiệm cận phù hợp với thông lệ và chuẩn mực chất lượng chuyên môn của các tổ chức Xếp hạng tín nhiệm thế giới.
 • Giám đốc chuyên môn chịu trách nhiệm toàn diện công tác quản lý, giám sát và điều hành các hoạt động nghiệp vụ cung cấp dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm và các loại hình dịch vụ khác cho khách hàng, đảm bảo yêu cầu tuân thủ tuyệt đối hệ thống Quy trình nghiệp vụ và hệ thống Kiểm soát nội bộ; đồng thời thực hiện đảm bảo yêu cầu cao về chất lượng chuyên môn, hiệu quả và tiến độ công việc.
 • Tham mưu cho Ban Giám đốc về việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự, đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ nhằm từng bước nâng cao toàn diện về số lượng và chất lượng của đội ngũ nhân sự chuyên môn tổ chức (bao gồm nhân sự làm việc theo chế độ toàn thời gian và bán thời gian).
 • Giám sát, quản lý và tổ chức đánh giá bình bầu kết quả thi đua công tác theo định kỳ sáu tháng và hàng năm, đối với các nhân sự quản lý chuyên môn từ cấp Trưởng, Phó Phòng trở xuống và toàn thể đội ngũ nhân sự chuyên môn, theo các quy định của chính sách nhân sự tổ chức.
 • Giám đốc chuyên môn trực tiếp phối hợp cùng đại diện Phòng Phát triển Kinh doanh và/hoặc phân công nhân sự chuyên môn, tham gia vào các hoạt động tư vấn, giải thích về hệ thống quy trình nghiệp vụ chuyên môn cho khách hàng, khi có yêu cầu của Ban Giám đốc.
 • Thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá thường xuyên và phát hiện các nhân sự có tố chất, khả năng và có nhiều tiềm năng trở thành các nhà quản lý các cấp, để tham mưu cho Ban Giám đốc có kế hoạch đào tạo, phát triển và từng bước bổ nhiệm vào các vị trí phù hợp, thử thách trao cơ hội phát triển cho nhân sự.
 • Chủ trì các hoạt động nghiên cứu, cập nhật kiến thức, tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề chuyên môn nội bộ, trong nước và quốc tế (nếu có) theo kế hoạch công tác chuyên môn hàng tháng, hàng quý và hàng năm của tổ chức.

    2. Quyền hạn của Giám đốc chuyên môn

 • Giám đốc chuyên môn thực hiện các quyền hạn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và uỷ quyền thẩm quyền quyết định.
 • Trong từng trường hợp cụ thể, Ban Giám đốc sẽ có ý kiến chỉ đạo bằng văn bản để uỷ quyền, phân quyền về thẩm quyền giải quyết công việc, trong các trường hợp chưa được quy định theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tài liệu mô tả công việc này.

II.  ĐIỀU KIỆN & TIÊU CHUẨN

Ứng viên cần phải đảm bảo yêu cầu về các điều kiện và tiêu chuẩn cơ bản sau đây:

 1. Ứng viên có bằng cấp từ Thạc sỹ và/hoặc có các chứng chỉ chuyên môn quốc tế FRM, ACCA, CFA,… sẽ là lợi thế ứng tuyển.
 2. Ứng viên thông thạo ngoại ngữ Tiếng Anh, có khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
 3. Ứng viên có khả năng, năng lực và kinh nghiệm công tác quản trị, quản lý phát triển tổ chức. Có tối thiểu 3 đến 5 năm kinh nghiệm công tác quản lý cấp trung tương đương ở các doanh nghiệp hoặc tổ chức tài chính lớn, có uy tín trong nước và quốc tế.
 4. Ứng viên có tính cách, tố chất và phẩm chất đạo đức phù hợp với yêu cầu công việc, đạo đức nghề nghiệp và nền văn hoá tổ chức. Có uy tín cá nhân cao, có khả năng truyền cảm hứng, động viên và dẫn dẳt đội ngũ tiến về phía trước.
 5. Yêu thích đam mê công việc; dám chấp nhận thử thách, khó khăn và tham vọng thăng tiến nghề nghiệp cá nhân; đồng thời có sự hiểu biết về mô hình hoạt động kinh doanh; nền tảng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ Xếp hạng tín nhiệm phù hợp và tinh thần học hỏi tiến bộ không ngừng.

III.  QUYỀN LỢI, CƠ HỘI THĂNG TIẾN NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC CHÍNH SÁCH TRI ÂN KHEN THƯỞNG

 1. Giám đốc chuyên trách chuyên môn giỏi; có nhiều tâm huyết và trách nhiệm với công việc; đồng thời hoàn thành xuất sắc công việc được giao; sẽ được Ban Giám đốc xem xét, đánh giá và tái bổ nhiệm, theo định kỳ công tác quản lý hàng năm.
 2. Nhân sự quản lý xuất sắc là các đối tượng thuộc diện quy hoạch và có nhiều cơ hội, triển vọng được đề bạt ở các vị trí lãnh đạo quan trọng của tổ chức Saigon Ratings trong tương lai gần.
 3. Giám đốc chuyên môn được Ban Lãnh đạo đánh giá và tri ân các chính sách như sau:
 • Nhân sự được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm quản lý hàng tháng, với các hệ số 1, 2 và 3, theo lộ trình bổ nhiệm và tái bổ nhiệm nhân sự hàng năm, phù hợp với các quy định của chính sách nhân sự tổ chức.
 • Nhân sự quản lý được xem xét, đánh giá và khen thưởng, theo chính sách tri ân nhân sự như: hệ số ISOP, hệ số thi đua khen thưởng cuối năm, hệ số thâm niên công tác và các khoản tiền thưởng thành tích đột xuất hàng quý, sáu tháng (nếu có), phù hợp với thành tích công tác cá nhân và kết quả kinh doanh của tổ chức.

I.   MÔ TẢ CÔNG VIỆC

    1. Chức năng và nhiệm vụ

 • Chủ trì cùng Tổng Giám đốc tham mưu cho Hội đồng Quản trị, nhiệm vụ hoạch định các Chiến lược, Sách lược cạnh tranh trong trung hạn và dài hạn; Chương trình, Kế hoạch hành động hàng năm phát triển bền vững tổ chức.
 • Chủ trì chỉ đạo, quản lý và tổ chức triển khai hành động toàn diện các nhiệm vụ về chiến lược, sách lược và chương trình phát triển tổ chức trong dài hạn, trung hạn; và kế hoạch phát triển kinh doanh hàng năm.
 • Chịu trách nhiệm toàn diện trước Tổng Giám đốc về chất lượng, hiệu quả và kết quả thực hiện về các mục tiêu cơ bản quan trọng phát triển kinh doanh theo kế hoạch công việc hàng tháng, hàng quý và hàng năm.
 • Tạo lập, kết nối và phát triển hiệu quả về công tác thị trường, hệ thống mạng lưới kinh doanh, khách hàng, đối tác hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh trong nước và quốc tế.
 • Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại, truyền thông và hoạt động tiếp thị, PR thương hiệu tổ chức. Trực tiếp chỉ đạo Phòng Phát triển Kinh doanh.
 • Chỉ đạo điều phối hiệu quả các hoạt động phối hợp nghiệp vụ tư vấn, hướng dẫn các thủ tục cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Thực hiện định kỳ việc giám sát quản lý, theo dõi và đánh giá toàn diện, sự phù hợp và tính hiệu quả cạnh tranh của các chính sách giá phí dịch vụ; năng lực và vị thế cạnh tranh về chất lượng cung cấp dịch vụ của tổ chức trên thị trường.
 • Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, quản lý và thường xuyên tổ chức đánh giá toàn diện về chất lượng sản phẩm, sự tuân thủ hệ thống quy trình nghiệp vụ và hệ thống kiểm soát nội bộ tổ chức.
 • Thực hiện các nhiệm vụ quan hệ đối ngoại hiệu quả nhằm kết nối, tạo lập các mối quan hệ và tổ chức đàm phán các chương trình hợp tác phát triển kinh doanh và đầu tư với các đối tác chiến lược trong nước và quốc tế.
 • Tổ chức giám sát, quản lý và chỉ đạo các hoạt động vận hành nội bộ tổ chức, đảm bảo tuân thủ đầy đủ và tuyệt đối các chính sách quản lý, quy chế và quy định chung, đã được Tổng Giám đốc ban hành áp dụng thống nhất.

    2. Quyền hạn

 • Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách phát triển kinh doanh, đối ngoại và truyền thông thực hiện các quyền hạn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và uỷ quyền thẩm quyền quyết định.
 • Trong từng trường hợp cụ thể, Ban Giám đốc sẽ có ý kiến chỉ đạo bằng văn bản để uỷ quyền, phân quyền về thẩm quyền giải quyết công việc, trong các trường hợp chưa được quy định theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tài liệu mô tả công việc này.

II.  ĐIỀU KIỆN & TIÊU CHUẨN

Ứng viên cần phải đảm bảo yêu cầu về các điều kiện và tiêu chuẩn cơ bản sau đây:

 1. Có bằng cấp từ Thạc sỹ và/hoặc có các chứng chỉ chuyên môn quốc tế FRM, ACCA, CFA,… sẽ là lợi thế ứng tuyển.
 2. Thông thạo ngoại ngữ Tiếng Anh, có khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
 3. Có khả năng, năng lực và kinh nghiệm công tác quản trị, quản lý phát triển tổ chức. Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý cấp cao, ở các tổ chức tài chính và doanh nghiệp lớn, có uy tín trong nước và quốc tế.
 4. Có tính cách, tố chất và phẩm chất đạo đức phù hợp với yêu cầu công việc, đạo đức nghề nghiệp và nền văn hoá tổ chức. Có uy tín cá nhân cao, có khả năng truyền cảm hứng, động viên và dẫn dẳt đội ngũ tiến về phía trước.
 5. Yêu thích đam mê công việc; dám chấp nhận thử thách, khó khăn và tham vọng thăng tiến nghề nghiệp cá nhân; đồng thời có sự hiểu biết về mô hình hoạt động kinh doanh; nền tảng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ Xếp hạng tín nhiệm phù hợp và tinh thần học hỏi tiến bộ không ngừng.

III.  CHÍNH SÁCH TRI ÂN ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ

 1. Ứng viên có nhiều cơ hội tự khẳng định năng lực và tài năng cá nhân, trong quá trình làm việc và cống hiến để có thể trở các nhân sự quản lý chủ chốt của Ban Giám đốc và Hội đồng Quản trị của tổ chức.
 2. Nhân sự được hưởng đầy đủ các quyền lợi về chính sách lương, thưởng và thu nhập cá nhân cạnh tranh phù hợp với thành tích cống hiến và kết quả phát triển kinh doanh hàng tháng, hàng quý và hàng năm của tổ chức.
 3. Nhân sự được hưởng các chính sách đãi ngộ đặc biệt, áp dụng thống nhất nội bộ dành cho các chức danh quản lý cấp trung và cấp cao của Hội đồng Quản trị tổ chức về ISOP, hệ số tiền thưởng cuối năm, hệ số thành tích thi đua công tác quản lý và hệ số thâm niên công tác…vv.

Quyền lợi và chế độ phúc lợi cá nhân

 • Nhân sự được hưởng đầy đủ những quyền lợi về chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức Saigon Ratings thực hiện chính sách thu hút nhân tài và tri ân đãi ngộ thoả đáng các nhân sự tài năng về chế độ thu nhập cá nhân, tiền thưởng, chăm sóc y tế chất lượng cao và quyền lợi ưu đãi cổ phiếu.
 • Ban Lãnh đạo Saigon Ratings khuyết khích, kỳ vọng và mong đợi ứng viên trở thành thành viên của tổ chức, với tinh thần hết sức tâm huyết công việc, nỗ lực tiến bộ không ngừng và phấn đấu cống hiến đóng góp cho tổ chức để có thể trở thành các chuyên viên cao cấp, chuyên gia và nhà quản lý các cấp của tổ chức trong tương lai.

Liên hệ

Các ứng viên vui lòng điền nội dung vào mẫu ứng tuyển cho vị trí Chuyên viên phân tích, Giám đốc chuyên môn, và Phó TGĐ Phát triển Kinh doanh, Đối ngoại và Truyền thông sau đó gửi hồ sơ vào hộp thư: hr@sgphatthinh.com.vn hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ bên dưới:

 

Công ty Cổ phần Sài Gòn Phát Thịnh Rating – Saigon Ratings

Địa chỉ: 78-80 Lê Văn Thiêm, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM.

ĐT: (028) 5410 6239