TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 2022

Tổ chức Saigon Ratings thông báo mời gọi, chào đón và tuyển dụng nhân sự Chuyên viên Phân tích, quản lý cấp trung và cấp cao.

 

Chúng tôi vô cùng tự hào và vinh dự Saigon Ratings (SGR), là tổ chức Xếp hạng tín nhiệm độc lập (Credit Rating Agency – CRA), đã đi đầu tiên phong trong thị trường tài chính và được Bộ Tài chính cấp Giấy phép hoạt động đầu tiên; đồng thời là tổ chức CRA nội địa đầu tiên, đã thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm ở thị trường Việt Nam. Hiện nay, Saigon Ratings đang trong quá trình đàm phán hợp tác đối tác chiến lược với một tổ chức Xếp hạng tín nhiệm quốc tế (Big Three) để đào tạo huấn luyện phát triển nguồn nhân lực chuyên môn chất lượng cao trong thời gian tới.

 

Saigon Ratings với Sứ mệnh và Tầm nhìn, định hướng phát triển trở thành tổ chức Xếp hạng tín nhiệm độc lập thương hiệu quốc gia và dẫn đầu thị trường Việt Nam. Chúng tôi cam kết đồng hành với các Nhà phát hành và cộng đồng các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế phấn đấu từng bước tạo lập, hình thành và mở rộng văn hoá Xếp hạng tín nhiệm ở thị trường tài chính quốc gia.

 

Saigon Ratings hướng tới mục tiêu góp phần thúc đẩy tính minh bạch và hiệu quả hoạt động của thị trường, bằng việc xoá bỏ các rào cản bất đối xứng thông tin đầu tư; từ đó có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội khơi thông nguồn vốn đầu tư và cung cấp thông tin tham khảo có tính độc lập, khách quan và đáng tin cậy cho các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trên thị trường quốc gia.

 

Triết lý phát triển Saigon Ratings, là trở thành tổ chức học hỏi tiến bộ không ngừng, tạo lập môi trường làm việc, nền văn hoá tổ chức đặc thù và hệ thống chính sách nhân sự thu hút, lưu giữ nhân tài. Tất cả các thành viên trong tổ chức, cam kết cùng nhau hợp tác làm việc hiệu quả, đồng hành gắn bó lâu dài nhằm xây dựng phát triển tổ chức bền vững; chúng ta chia sẻ các khó khăn, thách thức và chia sẻ thành công.

 

*** Saigon Ratings và Fitch Learning khai giảng khóa đào tạo cho chuyên viên phân tích của Saigon Ratings.

   I. Mô tả công việc

 1. Nghiên cứu cập nhật, học hỏi hiểu biết và nắm vững kiến thức nền tảng chuyên môn chuyên sâu về Quy trình và hệ thống Phương pháp Xếp hạng tín nhiệm của các tổ chức Xếp hạng tín nhiệm độc lập Quốc tế và Saigon Ratings.
 2. Thường xuyên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, cập nhật và tổng hợp thông tin về Vĩ mô kinh tế, Ngành kinh tế và hoạt động kinh doanh của hệ thống doanh nghiệp (tài chính và phi tài chính) Việt Nam.
 3. Tham gia công việc chuyên môn ở các tổ Chuyên viên Phân tích để cung cấp dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm cho các tổ chức khách hàng, theo sự phân công của Ban Lãnh đạo.
 4. Thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm cá nhân về Phân tích đánh giá liên quan đến nghiệp vụ Xếp hạng, thuyết trình và tiếp cận làm việc trực tiếp với các tổ chức phát hành (tài chính và phi tài chính), trên thị trường tài chính quốc gia.
 5. Chịu trách nhiệm thực hiện các bước nghiệp vụ chuyên môn, phù hợp với Quy trình và Phương pháp Xếp hạng tín nhiệm Saigon Ratings, bao gồm việc kết hợp đồng thời Phân tích đánh giá định tính và đánh giá định lượng để hoàn thành các Báo cáo chuyên môn Xếp hạng; trình cho Hội đồng Xếp hạng tín nhiệm xem xét và biểu quyết quyết định kết quả Xếp hạng cho các tổ chức phát hành (tài chính và phi tài chính) và công cụ nợ.
 6. Tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc hoạt động, quy trình làm việc, chính sách, quy chế, quy tắc quản lý và hệ thống kiểm soát nội bộ Saigon Ratings.
 7. Xây dựng, duy trì hợp tác và tương tác hiệu quả với các nhân sự chuyên môn khác, thành viên Hội đồng Xếp hạng tín nhiệm và nhà quản lý trong nội bộ tổ chức.
 8. Thể hiện sự hiểu biết sâu sắc, toàn diện và nhận thức thấu đáo, trong việc tuân thủ, áp dụng thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn của hệ thống quy trình nghiệp vụ nội bộ.
 9. Tham gia đầy đủ các khoá đào tạo huấn luyện chuyên môn nội bộ, quốc tế và hội thảo khoa học của tổ chức Saigon Ratings thực hiện hàng tuần, hàng tháng và năm.

   II. Yêu cầu chung

 1. Ứng viên có tinh thần đam mê nghề nghiệp, cầu thị học hỏi tiến bộ, trung thực, kỹ lưỡng, trách nhiệm giải trình và tham vọng phát triển nghề nghiệp cá nhân cao.
 2. Ưu tiên cấp độ 2 cho các Ứng viên có trình độ sau đại học và/hoặc có các chứng chỉ chuyên môn quốc gia và quốc tế (CPA, CFA, ACCA…).
 3. Thông thạo ngoại ngữ tiếng Anh và sử dụng thành thạo MS Excel, Word và PowerPoint; và sẵn sàng và khả năng tích ứng kết hợp CNTT và các Công cụ khác.
 4. Ưu tiên ứng viên đã có 3 năm kinh nghiệm làm việc chuyên môn có liên quan ở các tổ chức định chế tài chính và doanh nghiệp có uy tín trong nước và quốc tế.

   III. Quyền lợi và chế độ phúc lợi cá nhân

 1. Nhân sự được hưởng đầy đủ các quyền lợi và chế độ về tiền lương, bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật.
 2. Nhân sự được làm việc trong một môi trường nhân văn và nền văn hoá thu hút nhân tài, với chính sách tri ân đãi ngộ đặc biệt dành cho nhân viên về chế độ tiền lương, thưởng (hàng quý, cuối năm) có tính cạnh tranh cao trên thị trường; chính sách chăm sóc y tế đặc biệt chất lượng cao; chế độ nghỉ dưỡng du lịch hàng năm và các quyền lợi về chính sách ESOP dành cho nhân viên.
 3. Nhân sự có nhiều cơ hội được đào tạo huấn luyện nội bộ, từ các chuyên gia có uy tín của tổ chức định mức Xếp hạng tín nhiệm quốc tế và phối hợp hợp tác làm việc trực tiếp với đội ngũ nhân sự chuyên gia trình độ cao, có uy tín và nhiều kinh nghiệm trong nước của Saigon Ratings.
 4. Ban lãnh đạo Saigon Ratings khuyến khích, kỳ vọng và mong đợi các Ứng viên tài năng ứng tuyển làm việc thành công; đồng thời gắn bó đồng hành hợp tác lâu dài để có thể trở thành các Nhà phân tích cao cấp, chuyên gia giỏi và/hoặc là các nhà quản lý của tổ chức.

   IV. Địa điểm làm việc

Nhân sự có thể làm việc tại Văn phòng Hội sở tại Tp. Hồ Chí Minh hoặc Văn phòng đại diện tại Tp. Hà Nội.

     I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chức năng và nhiệm vụ quản lý

a. Trưởng Phòng Xếp hạng tín nhiệm, là nhân sự quản lý cấp trung, trong hệ thống chức danh đội ngũ quản lý chuyên môn của tổ chức Saigon Ratings.

b. Trưởng Phòng Xếp hạng tín nhiệm thực hiện nhiệm vụ cá nhân chuyên trách công tác chuyên môn; đồng thời kiêm nhiệm công tác quản lý khối chuyên môn, theo quyết định bổ nhiệm của Ban Giám đốc và phân công nhiệm vụ của thành viên Ban Lãnh đạo, phụ trách chỉ đạo công tác chuyên môn.

c. Trưởng Phòng Xếp hạng tín nhiệm là người thực hiện công tác quản lý và báo cáo kết quả công việc trực tiếp cho một thành viên của Ban Giám đốc được phân công trực tiếp quản lý, chỉ đạo công tác chuyên môn.

d. Có trách nhiệm nghiên cứu chuyên sâu, tham mưu đề xuất việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả về các chiến lược, chương trình và kế hoạch phát triển toàn diện hệ thống các quy trình nghiệp vụ chuyên môn hàng năm, hàng quý và hàng tháng; nhằm đảm bảo yêu cầu từng bước cập nhật, nâng cao và tiệm cận phù hợp với thông lệ và chuẩn mực chất lượng chuyên môn của các tổ chức Xếp hạng tín nhiệm thế giới.

e. Chịu trách nhiệm toàn diện công tác quản lý, giám sát và điều hành các hoạt động nghiệp vụ cung cấp dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm và các loại hình dịch vụ khác cho khách hàng, đảm bảo yêu cầu tuân thủ tuyệt đối hệ thống Quy trình nghiệp vụ và hệ thống Kiểm soát nội bộ; đồng thời thực hiện đảm bảo yêu cầu cao về chất lượng chuyên môn, hiệu quả và tiến độ công việc.

f. Tham mưu cho Ban Giám đốc và Ban Quản lý chuyên môn Khối Xếp hạng tín nhiệm về việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự, đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ nhằm từng bước nâng cao toàn diện về số lượng và chất lượng của đội ngũ nhân sự chuyên môn tổ chức (bao gồm nhân sự làm việc theo chế độ toàn thời gian và bán thời gian).

g. Giám sát, quản lý và tổ chức đánh giá bình bầu kết quả thi đua công tác theo định kỳ sáu tháng và hàng năm, đối với các nhân sự quản lý chuyên môn từ cấp Trưởng, Phó Phòng trở xuống và toàn thể đội ngũ nhân sự chuyên môn, theo các quy định của chính sách nhân sự tổ chức.

h. Trực tiếp phối hợp cùng đại diện Phòng Phát triển Kinh doanh và/hoặc phân công nhân sự chuyên môn, tham gia vào các hoạt động tư vấn, giải thích về hệ thống quy trình nghiệp vụ chuyên môn cho khách hàng, khi có yêu cầu của Ban Giám đốc.

i. Thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá thường xuyên và phát hiện các nhân sự có tố chất, khả năng và có nhiều tiềm năng trở thành các nhà quản lý các cấp, để tham mưu cho Ban Giám đốc có kế hoạch đào tạo, phát triển và từng bước bổ nhiệm vào các vị trí phù hợp, thử thách trao cơ hội phát triển cho nhân sự.

j. Chủ trì các hoạt động nghiên cứu, cập nhật kiến thức, tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề chuyên môn nội bộ, trong nước và quốc tế (nếu có) theo kế hoạch công tác chuyên môn hàng tháng, hàng quý và hàng năm của tổ chức.

2. Quyền hạn

a. Trưởng Phòng Xếp hạng tín nhiệm thực hiện các quyền hạn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và uỷ quyền thẩm quyền quyết định.

b. Trong từng trường hợp cụ thể, Ban Giám đốc sẽ có ý kiến chỉ đạo bằng văn bản để uỷ quyền, phân quyền về thẩm quyền giải quyết công việc, trong các trường hợp chưa được quy định theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tài liệu mô tả công việc này.

 

     II. Điều kiện và Tiêu chuẩn

Ứng viên cần phải đảm bảo yêu cầu về các điều kiện và tiêu chuẩn cơ bản sau đây:

 1. Ứng viên có bằng cấp từ Thạc sỹ và/hoặc có các chứng chỉ chuyên môn quốc tế FRM, ACCA, CFA,… sẽ là lợi thế ứng tuyển.
 2. Ứng viên thông thạo ngoại ngữ Tiếng Anh, có khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
 3. Ứng viên có khả năng, năng lực và kinh nghiệm công tác quản trị, quản lý phát triển tổ chức. Có tối thiểu 3 đến 5 năm kinh nghiệm công tác quản lý cấp trung tương đương ở các doanh nghiệp hoặc tổ chức tài chính lớn, có uy tín trong nước và quốc tế.
 4. Ứng viên có tính cách, tố chất và phẩm chất đạo đức phù hợp với yêu cầu công việc, đạo đức nghề nghiệp và nền văn hoá tổ chức. Có uy tín cá nhân cao, có khả năng truyền cảm hứng, động viên và dẫn dắt đội ngũ tiến về phía trước.
 5. Yêu thích đam mê công việc; dám chấp nhận thử thách, khó khăn và tham vọng thăng tiến nghề nghiệp cá nhân; đồng thời có sự hiểu biết về mô hình hoạt động kinh doanh; nền tảng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ Xếp hạng tín nhiệm phù hợp và tinh thần học hỏi tiến bộ không ngừng.

 

     III. Quyền lợi, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp và các chính sách tri ân khen thưởng

 1. Trưởng Phòng chuyên trách chuyên môn giỏi; có nhiều tâm huyết và trách nhiệm với công việc; đồng thời hoàn thành xuất sắc công việc được giao; sẽ được Ban Giám đốc xem xét, đánh giá và tái bổ nhiệm, theo định kỳ công tác quản lý hàng năm.
 2. Nhân sự quản lý xuất sắc là các đối tượng thuộc diện quy hoạch và có nhiều cơ hội, triển vọng được đề bạt ở các vị trí lãnh đạo quan trọng của tổ chức Saigon Ratings trong tương lai gần.
 3. Trưởng Phòng Xếp hạng tín nhiệm được Ban Lãnh đạo đánh giá và tri ân các chính sách như sau:

   * Nhân sự được hưởng chế độ tiền lương, thưởng có tính cạnh tranh cao; các chế độ bảo hiểm, chăm sóc y tế chất lượng cao; và chế độ nghỉ dưỡng du lịch hàng năm và các quyền lợi về chính sách ESOP dành cho nhân viên.

   * Nhân sự được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm quản lý hàng tháng, với các hệ số 1, 2 và 3, theo lộ trình bổ nhiệm và tái bổ nhiệm nhân sự hàng năm, phù hợp với các quy định của chính sách nhân sự tổ chức.

   * Nhân sự quản lý được xem xét, đánh giá và khen thưởng, theo chính sách tri ân nhân sự như: hệ số ESOP, hệ số thi đua khen thưởng cuối năm, hệ số thâm niên công tác và các khoản tiền thưởng thành tích đột xuất hàng quý, sáu tháng (nếu có), phù hợp với thành tích công tác cá nhân và kết quả kinh doanh của tổ chức.

 

     VI. Địa điểm làm việc

Nhân sự có thể làm việc tại Văn phòng Hội sở tại Tp. Hồ Chí Minh hoặc Văn phòng đại diện tại Tp. Hà Nội.

I.  MÔ TẢ CÔNG VIỆC

    1. Chức năng và nhiệm vụ quản lý

 • Giám đốc chuyên môn, là các nhân sự quản lý cấp trung, trong hệ thống chức danh đội ngũ quản lý chuyên môn của tổ chức Saigon Ratings.
 • Giám đốc chuyên môn thực hiện nhiệm vụ cá nhân chuyên trách công tác chuyên môn; đồng thời kiêm nhiệm công tác quản lý khối chuyên môn, theo quyết định bổ nhiệm của Ban Giám đốc và phân công nhiệm vụ của thành viên Ban Lãnh đạo, phụ trách chỉ đạo công tác chuyên môn.
 • Giám đốc chuyên môn là người thực hiện công tác quản lý và báo cáo kết quả công việc trực tiếp cho một thành viên của Ban Giám đốc được phân công trực tiếp quản lý, chỉ đạo công tác chuyên môn.
 • Giám đốc chuyên môn có trách nhiệm nghiên cứu chuyên sâu, tham mưu đề xuất việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả về các chiến lược, chương trình và kế hoạch phát triển toàn diện hệ thống các quy trình nghiệp vụ chuyên môn hàng năm, hàng quý và hàng tháng; nhằm đảm bảo yêu cầu từng bước cập nhật, nâng cao và tiệm cận phù hợp với thông lệ và chuẩn mực chất lượng chuyên môn của các tổ chức Xếp hạng tín nhiệm thế giới.
 • Giám đốc chuyên môn chịu trách nhiệm toàn diện công tác quản lý, giám sát và điều hành các hoạt động nghiệp vụ cung cấp dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm và các loại hình dịch vụ khác cho khách hàng, đảm bảo yêu cầu tuân thủ tuyệt đối hệ thống Quy trình nghiệp vụ và hệ thống Kiểm soát nội bộ; đồng thời thực hiện đảm bảo yêu cầu cao về chất lượng chuyên môn, hiệu quả và tiến độ công việc.
 • Tham mưu cho Ban Giám đốc về việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự, đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ nhằm từng bước nâng cao toàn diện về số lượng và chất lượng của đội ngũ nhân sự chuyên môn tổ chức (bao gồm nhân sự làm việc theo chế độ toàn thời gian và bán thời gian).
 • Giám sát, quản lý và tổ chức đánh giá bình bầu kết quả thi đua công tác theo định kỳ sáu tháng và hàng năm, đối với các nhân sự quản lý chuyên môn từ cấp Trưởng, Phó Phòng trở xuống và toàn thể đội ngũ nhân sự chuyên môn, theo các quy định của chính sách nhân sự tổ chức.
 • Giám đốc chuyên môn trực tiếp phối hợp cùng đại diện Phòng Phát triển Kinh doanh và/hoặc phân công nhân sự chuyên môn, tham gia vào các hoạt động tư vấn, giải thích về hệ thống quy trình nghiệp vụ chuyên môn cho khách hàng, khi có yêu cầu của Ban Giám đốc.
 • Thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá thường xuyên và phát hiện các nhân sự có tố chất, khả năng và có nhiều tiềm năng trở thành các nhà quản lý các cấp, để tham mưu cho Ban Giám đốc có kế hoạch đào tạo, phát triển và từng bước bổ nhiệm vào các vị trí phù hợp, thử thách trao cơ hội phát triển cho nhân sự.
 • Chủ trì các hoạt động nghiên cứu, cập nhật kiến thức, tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề chuyên môn nội bộ, trong nước và quốc tế (nếu có) theo kế hoạch công tác chuyên môn hàng tháng, hàng quý và hàng năm của tổ chức.

    2. Quyền hạn của Giám đốc chuyên môn

 • Giám đốc chuyên môn thực hiện các quyền hạn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và uỷ quyền thẩm quyền quyết định.
 • Trong từng trường hợp cụ thể, Ban Giám đốc sẽ có ý kiến chỉ đạo bằng văn bản để uỷ quyền, phân quyền về thẩm quyền giải quyết công việc, trong các trường hợp chưa được quy định theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tài liệu mô tả công việc này.

II.  ĐIỀU KIỆN & TIÊU CHUẨN

Ứng viên cần phải đảm bảo yêu cầu về các điều kiện và tiêu chuẩn cơ bản sau đây:

 1. Ứng viên có bằng cấp từ Thạc sỹ và/hoặc có các chứng chỉ chuyên môn quốc tế FRM, ACCA, CFA,… sẽ là lợi thế ứng tuyển.
 2. Ứng viên thông thạo ngoại ngữ Tiếng Anh, có khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
 3. Ứng viên có khả năng, năng lực và kinh nghiệm công tác quản trị, quản lý phát triển tổ chức. Có tối thiểu 3 đến 5 năm kinh nghiệm công tác quản lý cấp trung tương đương ở các doanh nghiệp hoặc tổ chức tài chính lớn, có uy tín trong nước và quốc tế.
 4. Ứng viên có tính cách, tố chất và phẩm chất đạo đức phù hợp với yêu cầu công việc, đạo đức nghề nghiệp và nền văn hoá tổ chức. Có uy tín cá nhân cao, có khả năng truyền cảm hứng, động viên và dẫn dắt đội ngũ tiến về phía trước.
 5. Yêu thích đam mê công việc; dám chấp nhận thử thách, khó khăn và tham vọng thăng tiến nghề nghiệp cá nhân; đồng thời có sự hiểu biết về mô hình hoạt động kinh doanh; nền tảng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ Xếp hạng tín nhiệm phù hợp và tinh thần học hỏi tiến bộ không ngừng.

III.  QUYỀN LỢI, CƠ HỘI THĂNG TIẾN NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC CHÍNH SÁCH TRI ÂN KHEN THƯỞNG

 1. Giám đốc chuyên trách chuyên môn giỏi; có nhiều tâm huyết và trách nhiệm với công việc; đồng thời hoàn thành xuất sắc công việc được giao; sẽ được Ban Giám đốc xem xét, đánh giá và tái bổ nhiệm, theo định kỳ công tác quản lý hàng năm.
 2. Nhân sự quản lý xuất sắc là các đối tượng thuộc diện quy hoạch và có nhiều cơ hội, triển vọng được đề bạt ở các vị trí lãnh đạo quan trọng của tổ chức Saigon Ratings trong tương lai gần.
 3. Giám đốc chuyên môn được Ban Lãnh đạo đánh giá và tri ân các chính sách như sau:
 • Nhân sự được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm quản lý hàng tháng, với các hệ số 1, 2 và 3, theo lộ trình bổ nhiệm và tái bổ nhiệm nhân sự hàng năm, phù hợp với các quy định của chính sách nhân sự tổ chức.
 • Nhân sự quản lý được xem xét, đánh giá và khen thưởng, theo chính sách tri ân nhân sự như: hệ số ESOP, hệ số thi đua khen thưởng cuối năm, hệ số thâm niên công tác và các khoản tiền thưởng thành tích đột xuất hàng quý, sáu tháng (nếu có), phù hợp với thành tích công tác cá nhân và kết quả kinh doanh của tổ chức.

I.   MÔ TẢ CÔNG VIỆC

    1. Chức năng và nhiệm vụ

 • Chủ trì cùng Tổng Giám đốc tham mưu cho Hội đồng Quản trị, nhiệm vụ hoạch định các Chiến lược, Sách lược cạnh tranh trong trung hạn và dài hạn; Chương trình, Kế hoạch hành động hàng năm phát triển bền vững tổ chức.
 • Chủ trì chỉ đạo, quản lý và tổ chức triển khai hành động toàn diện các nhiệm vụ về chiến lược, sách lược và chương trình phát triển tổ chức trong dài hạn, trung hạn; và kế hoạch phát triển kinh doanh hàng năm.
 • Chịu trách nhiệm toàn diện trước Tổng Giám đốc về chất lượng, hiệu quả và kết quả thực hiện về các mục tiêu cơ bản quan trọng phát triển kinh doanh theo kế hoạch công việc hàng tháng, hàng quý và hàng năm.
 • Tạo lập, kết nối và phát triển hiệu quả về công tác thị trường, hệ thống mạng lưới kinh doanh, khách hàng, đối tác hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh trong nước và quốc tế.
 • Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại, truyền thông và hoạt động tiếp thị, PR thương hiệu tổ chức. Trực tiếp chỉ đạo Phòng Phát triển Kinh doanh.
 • Chỉ đạo điều phối hiệu quả các hoạt động phối hợp nghiệp vụ tư vấn, hướng dẫn các thủ tục cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Thực hiện định kỳ việc giám sát quản lý, theo dõi và đánh giá toàn diện, sự phù hợp và tính hiệu quả cạnh tranh của các chính sách giá phí dịch vụ; năng lực và vị thế cạnh tranh về chất lượng cung cấp dịch vụ của tổ chức trên thị trường.
 • Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, quản lý và thường xuyên tổ chức đánh giá toàn diện về chất lượng sản phẩm, sự tuân thủ hệ thống quy trình nghiệp vụ và hệ thống kiểm soát nội bộ tổ chức.
 • Thực hiện các nhiệm vụ quan hệ đối ngoại hiệu quả nhằm kết nối, tạo lập các mối quan hệ và tổ chức đàm phán các chương trình hợp tác phát triển kinh doanh và đầu tư với các đối tác chiến lược trong nước và quốc tế.
 • Tổ chức giám sát, quản lý và chỉ đạo các hoạt động vận hành nội bộ tổ chức, đảm bảo tuân thủ đầy đủ và tuyệt đối các chính sách quản lý, quy chế và quy định chung, đã được Tổng Giám đốc ban hành áp dụng thống nhất.

    2. Quyền hạn

 • Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách phát triển kinh doanh, đối ngoại và truyền thông thực hiện các quyền hạn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và uỷ quyền thẩm quyền quyết định.
 • Trong từng trường hợp cụ thể, Ban Giám đốc sẽ có ý kiến chỉ đạo bằng văn bản để uỷ quyền, phân quyền về thẩm quyền giải quyết công việc, trong các trường hợp chưa được quy định theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tài liệu mô tả công việc này.

II.  ĐIỀU KIỆN & TIÊU CHUẨN

Ứng viên cần phải đảm bảo yêu cầu về các điều kiện và tiêu chuẩn cơ bản sau đây:

 1. Có bằng cấp từ Thạc sỹ và/hoặc có các chứng chỉ chuyên môn quốc tế FRM, ACCA, CFA,… sẽ là lợi thế ứng tuyển.
 2. Thông thạo ngoại ngữ Tiếng Anh, có khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
 3. Có khả năng, năng lực và kinh nghiệm công tác quản trị, quản lý phát triển tổ chức. Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý cấp cao, ở các tổ chức tài chính và doanh nghiệp lớn, có uy tín trong nước và quốc tế.
 4. Có tính cách, tố chất và phẩm chất đạo đức phù hợp với yêu cầu công việc, đạo đức nghề nghiệp và nền văn hoá tổ chức. Có uy tín cá nhân cao, có khả năng truyền cảm hứng, động viên và dẫn dắt đội ngũ tiến về phía trước.
 5. Yêu thích đam mê công việc; dám chấp nhận thử thách, khó khăn và tham vọng thăng tiến nghề nghiệp cá nhân; đồng thời có sự hiểu biết về mô hình hoạt động kinh doanh; nền tảng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ Xếp hạng tín nhiệm phù hợp và tinh thần học hỏi tiến bộ không ngừng.

III.  CHÍNH SÁCH TRI ÂN ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ

 1. Ứng viên có nhiều cơ hội tự khẳng định năng lực và tài năng cá nhân, trong quá trình làm việc và cống hiến để có thể trở các nhân sự quản lý chủ chốt của Ban Giám đốc và Hội đồng Quản trị của tổ chức.
 2. Nhân sự được hưởng đầy đủ các quyền lợi về chính sách lương, thưởng và thu nhập cá nhân cạnh tranh phù hợp với thành tích cống hiến và kết quả phát triển kinh doanh hàng tháng, hàng quý và hàng năm của tổ chức.
 3. Nhân sự được hưởng các chính sách đãi ngộ đặc biệt, áp dụng thống nhất nội bộ dành cho các chức danh quản lý cấp trung và cấp cao của Hội đồng Quản trị tổ chức về ESOP, hệ số tiền thưởng cuối năm, hệ số thành tích thi đua công tác quản lý và hệ số thâm niên công tác…vv.

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Trưởng Văn phòng đại diện là Nhân sự quản lý cấp trung trong hệ thống nhân sự quản lý của tổ chức và được Tổng Giám đốc quyết định tuyển dụng, điều động và phân công nhiệm vụ công tác.

 

Trưởng Văn phòng đại diện có các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cơ bản sau đây:

1. Quản lý vận hành Văn phòng

 • Trưởng Văn phòng đại diện là người chịu trách nhiệm toàn diện công tác điều hành, quản lý vận hành và các quyết định hoạt động kinh doanh của Văn phòng, theo đúng quy định của Pháp luật và quy định chức năng và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Saigon Ratings.
 • Lập kế hoạch chi phí hoạt động và chương trình nhiệm vụ phát triển kinh doanh hàng năm của Văn phòng, trình Tổng Giám đốc xem xét, phê duyệt.
 • Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác quản lý đối ngoại, nghiên cứu phát triển mở rộng thị trường, phát triển hệ thống mạng lưới kinh doanh và đối tác hợp tác, phù hợp với nhu cầu và yêu cầu kế hoạch phát triển chung của Công ty hàng năm.
 • Có thẩm quyền phê duyệt các văn bản, chứng từ theo thẩm quyền và kiểm soát, ký duyệt các báo cáo liên quan đến Văn phòng đại diện.

2. Xây dựng phát triển đội ngũ nhân sự Văn phòng đại diện

 • Trưởng Văn phòng đại diện có trách nhiệm tham mưu cho Ban Giám đốc về kế hoạch công tác tuyển dụng và đào tạo phát triển đội ngũ nhân sự hàng năm về quản lý, hành chính, phát triển kinh doanh và chuyên môn phù hợp với yêu cầu hoạt động.
 • Tổ chức chỉ đạo, quản lý và đánh giá chất lượng kết quả công tác nhân viên hàng năm, phù hợp với các chính sách quản lý nhân sự Công ty.
 • Xây dựng môi trường làm việc, nền văn hoá và quy chế quản lý phù hợp với chính sách quản lý chung của công ty.

3. Trách nhiệm giải trình và chế độ báo cáo

Trưởng Văn phòng đại diện có trách nhiệm giải trình và báo cáo về kết quả công tác quản lý điều hành theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng cho Tổng Giám đốc và/hoặc báo cáo đột xuất (nếu có yêu cầu).

 

II. Yêu cầu công việc

 • Thạc sỹ các lĩnh vực kinh tế trở lên, chuyên ngành Tài chính, Quản trị Kinh doanh,… và/hoặc có các chứng chỉ chuyên môn quốc tế FRM, ACCA, CFA,… sẽ là lợi thế ứng tuyển.
 • Ứng viên thông thạo ngoại ngữ Tiếng Anh, có khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
 • Ứng viên có khả năng, năng lực và kinh nghiệm công tác quản trị, quản lý phát triển tổ chức. Có tối thiểu 3 đến 5 năm kinh nghiệm công tác quản lý cấp trung tương đương ở các doanh nghiệp hoặc tổ chức tài chính lớn, có uy tín trong nước và quốc tế.
 • Ứng viên có tính cách, tố chất và phẩm chất đạo đức phù hợp với yêu cầu công việc, đạo đức nghề nghiệp và nền văn hoá tổ chức. Có uy tín cá nhân cao, có khả năng truyền cảm hứng, động viên và dẫn dắt đội ngũ tiến về phía trước.
 • Yêu thích đam mê công việc; dám chấp nhận thử thách, khó khăn và tham vọng thăng tiến nghề nghiệp cá nhân; đồng thời có sự hiểu biết về mô hình hoạt động kinh doanh; nền tảng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ Xếp hạng tín nhiệm phù hợp và tinh thần học hỏi tiến bộ không ngừng.

 

III. Quyền lợi

1. Nhân sự có nhiều tâm huyết và trách nhiệm với công việc; đồng thời hoàn thành xuất sắc công việc được giao; sẽ được Ban Giám đốc xem xét, đánh giá và tái bổ nhiệm, theo định kỳ công tác quản lý hàng năm.

2. Nhân sự quản lý xuất sắc là các đối tượng thuộc diện quy hoạch và có nhiều cơ hội, triển vọng được đề bạt ở các vị trí lãnh đạo quan trọng của tổ chức Saigon Ratings trong tương lai gần.

3. Nhân sự quản lý cấp Phòng, được Ban Lãnh đạo đánh giá và tri ân các chính sách như sau:

 • Nhân sự được hưởng chế độ tiền lương, thưởng có tính cạnh tranh cao; các chế độ bảo hiểm, chăm sóc y tế chất lượng cao; và chế độ nghỉ dưỡng du lịch hàng năm và các quyền lợi về chính sách ESOP dành cho nhân viên.
 • Nhân sự được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm quản lý hàng tháng, với các hệ số 1, 2 và 3, theo lộ trình bổ nhiệm và tái bổ nhiệm nhân sự hàng năm, phù hợp với các quy định của chính sách nhân sự tổ chức.
 • Nhân sự quản lý được xem xét, đánh giá và khen thưởng, theo chính sách tri ân nhân sự như: hệ số ESOP, hệ số thi đua khen thưởng cuối năm, hệ số thâm niên công tác và các khoản tiền thưởng thành tích đột xuất hàng quý, sáu tháng (nếu có), phù hợp với thành tích công tác cá nhân và kết quả kinh doanh của tổ chức.

 

VI. Địa điểm làm việc

Văn phòng đại diện phía Bắc của Saigon Ratings tại trung tâm Thủ đô Hà Nội.

Liên hệ

Các ứng viên vui lòng điền nội dung vào mẫu hồ sơ ứng tuyển,  sau đó gửi hồ sơ vào hộp thư: hr@saigonratings.com hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ văn phòng hội sở bên dưới:

 

Công ty Cổ phần Sài Gòn Phát Thịnh Ratings – Saigon Ratings

+ Văn phòng hội sở: 78-80 Lê Văn Thiêm, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

ĐT: (028) 5410 6239

+ Văn phòng Hà Nội: Tầng 16, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.