Tin tức

Phatthinh Rating công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm công ty TNHH Kirby Đông Nam Á (FDI)

Công ty Cổ phần Sài Gòn Phát Thịnh Rating (Phatthinh Rating – PTR) trân trọng thông báo  kết quả Xếp hạng tín nhiệm Doanh nghiệp như sau:

Doanh nghiệp: Công ty TNHH Kirby Đông Nam Á

Loại: Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp lần đầu.

Ngành: Vật liệu Xây dựng

(Sản xuất cấu kiện kim loại và xây dựng nhà tiền chế)

Bậc xếp hạng tín nhiệm:

 • Quốc gia: A
 • Quốc tế: BB-
 • Triển vọng: Ổn định

Đánh giá tổng quan:

Doanh nghiệp có khả năng tương đối cao trong việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, tuy nhiên khả năng này có thể bị tác động trước các thay đổi bất lợi trong môi trường kinh doanh và điều kiện kinh tế.

Những yếu tố ảnh hưởng:

 • Tích cực: Việc nâng bậc có thể xảy ra nếu các thị trường hiện tại của Kirby Đông Nam Á cho thấy những tín hiệu thuận lợi đối với hoạt động kinh doanh của công ty, và hoạt động kinh doanh của Kirby tại ba thị trường mới hứa hẹn tạo ra mức doanh thu và lợi nhuận tốt. Ngoài ra, sự cải thiện trong quản lý vốn lưu động và giảm các khoản vay ngắn hạn cũng hỗ trợ việc nâng bậc xếp hạng.
 • Tiêu cực: Rủi ro hạ bậc xếp hạng có thể xảy ra trong trường hợp điều kiện thị trường xây dựng không thuận lợi trong tương lai gần và biến động bất lợi tiềm tàng của giá nguyên liệu đầu vào có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của Kirby.

Lịch sử xếp hạng tín nhiệm: Xếp hạng tín nhiệm lần đầu

Tên và chức danh chuyên viên phân tích, hội đồng xếp hạng:

 • Chuyên viên phân tích:
 • Nguyễn Phi Long, ACCA
 • Nguyễn Hồng My, MSc
 • Trần Thị Thanh Đăng, MSc
 • Trần Ngọc Huy, MBA
 • Hội đồng xếp hạng
 • Nguyễn Xuân Dũng, CPA
 • Lê Anh Tuấn, MSc
 • Nguyễn Thị Quý Nhi, MSc

Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm của tổ chức được xếp hạng tín nhiệm: Không sở hữu

Tỷ lệ sở hữu tổ chức được xếp hạng tín nhiệm của người lao động của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm: Không sở hữu

 * Phatthinh Rating cam kết tính độc lập, khách quan trong việc đưa ra mức xếp hạng tín nhiệm và mức xếp hạng tín nhiệm này không cung cấp khuyến nghị hoặc đưa ra bất kỳ lời khuyên nào về quyết định đầu tư.