ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ SAIGON RATINGS

* Ban Lãnh đạo

 1. Ông Phùng Xuân Minh (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh)
 2. Ông Nguyễn Đăng Khanh (Tiến sĩ Kinh tế)
 3. Bà Trần Thị Miên Chi (Tiến sĩ Tài chính định lượng, Thạc sĩ Quản lý rủi ro tài chính & Thạc sĩ Kinh tế)
 4. Ông Hồ Văn Tuyên (Tiến sĩ Quản trị kinh doanh)

* Hội đồng Cố vấn chuyên môn

* Nguồn nhân lực chuyên môn Xếp hạng tín nhiệm
   (Chuyên viên Phân tích và thành viên Hội đồng Xếp hạng tín nhiệm)

 1. Ông Trần Trọng Khuê (Tiến sĩ Khoa học Kinh tế)
 2. Ông Đinh Thế Hiển (Tiến sĩ Kinh tế)
 3. Ông Nguyễn Minh Nhật (Tiến sĩ Tài chính-Ngân hàng, Thạc sĩ Tài chính định lượng & Thạc sĩ Quản trị kinh doanh)
 4. Ông Trần Kim Long (Thạc sĩ Tài chính định lượng)
 5. Ông Bùi Văn An (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh)
 6. Ông Lê Anh Tuấn (Thạc sĩ Tài chính & Ngân hàng)
 7. Ông Nguyễn Thanh Phương (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh)
 8. Bà Nguyễn Thị Bạch Cúc (Thạc sĩ Kinh tế)
 9. Ông Nguyễn Xuân Dũng (CPA)
 10. Ông Bùi Văn Cương (ACCA – CPA)
 11. Bà Ngô Thị Kim Mai (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh)
 12. Ông Lê Thanh Trí (Thạc sĩ Kinh tế Lượng Tài chính & Ngân hàng)
 13. Ông Lê Thành Tâm (Thạc sỹ Kinh tế Vĩ mô)
 14. Ông Phan Thế Vinh (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – CFA)
 15. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền (Thạc sỹ tài chính – ACCA – CPA)
 16. Ông Nguyễn Thành Nhơn (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – CFA)
 17. Ông Huỳnh Duy Sang (Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng – CFA)
 18. Ông Trần Phước Lộc (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh)
 19. Ông Nguyễn Hùng Vương (Cử nhân Kinh tế)
 20. Ông Bùi Đăng Bảo (ACCA)
 21. Ông Nguyễn Phi Long (ACCA)
 22. Bà Lê Thị Thuý Hằng (Thạc sĩ  Tài chính – Ngân hàng)
 23. Ông Trần Ngọc Huy (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh)
 24. Bà Lê Nữ Cát Khánh (Thạc sĩ Tài chính Doanh nghiệp – Thạc sĩ Quản trị kinh doanh)
 25. Ông Trần Chí Cường (Thạc sĩ Kế toán chuyên nghiệp)
 26. Ông Võ Tấn Đức (Thạc sĩ Tài chính Doanh nghiệp)
 27. Ông Đinh Lập Nhân (Cử nhân Tài chính & Kế toán)
 28. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang (Cử nhân Luật Kinh tế)
 29. Bà Nguyễn Thúy Uyển (Cử nhân Quản trị kinh doanh)