Đội ngũ nhân sự chuyên môn

Hội đồng Xếp hạng Tín Nhiệm và Chuyên viên phân tích:

 1. Ông Trần Trọng Khuê (Tiến sĩ Khoa học Kinh tế)
 2. Ông Đinh Thế Hiển (Tiến sĩ Kinh tế)
 3. Ông Bùi Quang Tín (Tiến sĩ Tài chính – Ngân hàng). Luật Sư
 4. Ông Sử Ngọc Khương (Tiến sĩ Kinh tế)
 5. Ông Nguyễn Đăng Khanh (Tiến sĩ Kinh tế)
 6. Ông Nguyễn Thanh Phương (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh)
 7. Ông Lê Anh Tuấn (Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng – Thuỵ sĩ)
 8. Ông Bùi Văn An (MBA – Hoa kỳ)
 9. Bà Nguyễn Thị Bạch Cúc (Thạc sĩ Kinh tế – Thụy Sĩ)
 10. Ông Nguyễn Xuân Dũng (CPA)
 11. Ông Nguyễn Phi Long (ACCA)
 12. Bà Nguyễn Thị Quý Nhi (Thạc sĩ Kinh tế – Ý)
 13. Bà Nguyễn Hồng My (Thạc sĩ Kinh tế – Anh Quốc)
 14. Bà Lê Thị Thuý Hằng (Thạc sĩ  Kinh tế – Việt Nam)
 15. Ông Trần Ngọc Huy (MBA – Anh Quốc)
 16. Ông Lê Văn (Thạc sĩ Kinh tế). Cử nhân Luật
 17. Bà Lê Ngọc Liên Hương (Cử nhân Kinh tế- Tài chính – RMIT-VN)
 18. Ông Nguyễn Hùng Vương (Cử nhân Kinh tế)
 19. Bà Nguyễn Thúy Uyển (Cử nhân Quản trị kinh doanh)
 20. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang (Cử nhân Luật Kinh tế)

 

×

SAIGON PHATTHINH Credit Rating công bố Biểu phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm