Giới thiệu

SAIGON PHATTHINH CREDIT RATING

Công ty Cổ phần Sài Gòn Phát Thịnh Rating, là đơn vị thành viên của PHATTHINH Group được Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0313375448, cấp lần đầu ngày 30 tháng 07 năm 2015, và cấp đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 06 tháng 08 năm 2015.

Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN PHÁT THỊNH RATING.

Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: SAIGON PHATTHINH RATING CORPORATION.

Tên Công ty viết tắt: SAIGON PHATTHINH Credit Rating.

Văn phòng Hội sở: Tòa nhà PHATTHINH Building, R4.34 Đường Lê văn Thiêm, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phùng Xuân Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị – kiêm Tổng Giám đốc.

Trên cơ sở một thời gian dài tổ chức xây dựng, tạo lập tiền đề và nền tảng chuyên môn của một tổ chức định chế xếp hạng tín nhiệm độc lập, SAIGON PHATTHINH Credit Rating đã trình hồ sơ lên Bộ Tài Chính và các Bộ, Ngành chức năng: Kế hoạch & Đầu tư, Tư Pháp, Công An, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thẩm định cấp phép theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Sau gần 2 năm được các Bộ, Ngành chức năng phối hợp tổ chức thẩm định hồ sơ, đến ngày 21 tháng 7 năm 2017, Bộ Tài Chính đã chính thức cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm cho SAIGON PHATTHINH Credit Rating số 01/GCN-DVXHTM.

SAIGON PHATTHINH Credit Rating là tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập đầu tiên của Việt Nam.

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
SAIGON PHATTHINH CREDIT RATING 2018 - 2030

Giai đoạn phát triển này, nhiệm vụ hàng đầu là Xây dựng nền tảng chuyên môn và hình ảnh thương hiệu trên thị trường Việt Nam.
Kế hoạch Phát triển kinh doanh tập trung những vấn đề trọng tâm sau:

 • Xây dựng nền tảng chuyên môn chuyên ngành Xếp hạng tín nhiệm dựa trên sự nghiên cứu học hỏi kiến thức chuyên ngành của các CRA quốc tế.
 • Xác lập hệ thống quy trình nghiệp vụ, Bộ quy tắc chuẩn mực đạo đức PTR và Hệ thống quy trình Kiểm soát nội bộ chặt chẽ, hiệu quả.
 • Tuyển dụng nhân sự có nền tảng kiến thức tốt, yêu nghề và có năng lực nghiên cứu, học hỏi tiến bộ nhằm từng bước xây dựng nguồn nhân lực chuyên môn chất lượng cao.
 • Tham gia thị trường, kết nối với các Tổ chức trong hệ sinh thái tài chính quốc gia; thành viên của các tổ chức hiệp hội chuyên ngành trong nước và quốc tế.
 • Hợp tác phát triển với các đối tác là các Tổ chức tài chính, Doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu và đào tạo phát triển nguồn nhân lực.
 • Ưu tiên hàng đầu là mời gọi sự hợp tác với một CRA quốc tế có uy tín cùng đồng hành phát triển ở thị trường Việt Nam.
 • Hoàn thiện nền tảng chuyên môn của Tổ chức PTR, tiếp cận phù hợp với thông lệ hoạt động và chuẩn mực chuyên môn của các CRA khu vực Châu Á.
 • Trở thành một CRA có uy tín hàng đầu của thị trường Việt Nam, cung cấp dịch vụ đa dạng cho các đối tượng khách hạng tiềm năng ở thị trường Việt Nam.
 • Mời gọi, đàm phán với CRA quốc tế tham gia trở thành Cổ đông chiến lược của PTR, cùng đồng hành quản lý và phát triển bền vững doanh nghiệp.
 • Trở thành thương hiệu CRA hàng đầu Việt Nam và có uy tín ở khu vực Châu Á.
 • Mời gọi CRA quốc tế trở thành cổ đông chiến lược lớn nhất của Tổ chức PTR.
 • Dẫn đầu thị phần cung cấp dịch vụ ở thị trường Việt Nam.

CƠ CẤU TỔ CHỨC GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (2018-2019)

Cơ cấu tổ chức PTR giai đoạn 2018-2019
×

SAIGON PHATTHINH Credit Rating công bố Biểu phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm