GIỚI THIỆU VỀ SAIGON RATINGS

Chúng tôi vô cùng tự hào và vinh dự Saigon Ratings (SGR), là tổ chức Xếp hạng tín nhiệm độc lập (Credit Rating Agency – CRA), đã đi đầu tiên phong trong thị trường tài chính và được Bộ Tài chính cấp Giấy phép hoạt động đầu tiên; và đồng thời là tổ chức CRA nội địa đầu tiên, đã thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm ở thị trường Việt Nam.

Saigon Ratings với Sứ mệnh và Tầm nhìn, định hướng phát triển trở thành tổ chức Xếp hạng tín nhiệm độc lập thương hiệu quốc gia và dẫn đầu thị trường Việt Nam. Chúng tôi cam kết đồng hành với các Nhà phát hành và cộng đồng các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế phấn đấu từng bước tạo lập, hình thành và mở rộng văn hoá Xếp hạng tín nhiệm ở thị trường tài chính quốc gia.

Saigon Ratings hướng tới mục tiêu góp phần thúc đẩy tính minh bạch và hiệu quả hoạt động của thị trường, bằng việc xoá bỏ các rào cản bất đối xứng thông tin đầu tư; từ đó có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội khơi thông nguồn vốn đầu tư và cung cấp thông tin tham khảo có tính độc lập, khách quan và đáng tin cậy cho các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trên thị trường quốc gia.

Triết lý phát triển Saigon Ratings, là trở thành tổ chức học hỏi tiến bộ không ngừng, tạo lập môi trường làm việc, nền văn hoá tổ chức đặc thù và hệ thống chính sách nhân sự thu hút, lưu giữ nhân tài. Tất cả thành viên trong tổ chức, cam kết cùng nhau hợp tác làm việc hiệu quả, đồng hành gắn bó lâu dài nhằm xây dựng phát triển tổ chức bền vững; chúng ta chia sẻ các khó khăn, thách thức và chia sẻ thành công.

 

Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. HCM cấp Giấy đăng ký kinh doanh ngày 30 tháng 7 năm 2015. Mã số doanh nghiệp 0313375448.

Và sau quá trình thẩm định hồ sơ từ 2015 đến tháng 6 năm 2017 của 07 Bộ, Ngành: Tài chính, Công An, Tư pháp, Kế hoạch & Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Uỷ ban Chứng khoán nhà nước và Uỷ ban Nhân dân Tp. HCM, tháng 7 năm 2015 Bộ Tài chính cấp Giấy Chứng nhận số 01/GCN-DVXHTN đủ điều kiện kinh doanh cung cấp dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm.

 

 • Tên tiếng Việt: Công ty Cổ Phần Sài Gòn Phát Thịnh Ratings
 • Tên tiếng Anh: Saigon Phat Thinh Ratings Joint Stock Company
 • Tên viết tắt: Saigon Ratings
 • Người đại diện Pháp luật: Ông Phùng Xuân Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
 • Văn Phòng Hội sở: Phatthinh building, số 78-80 Đường Lê Văn Thiêm, PMH, Quận 7, Tp. HCM.
 • Danh sách cổ đông và tỷ lệ góp vốn sở hữu trên 5% vốn điều lệ thực góp 15 tỷ đồng gồm có:

  1. Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Phát Thịnh

– Vốn góp: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng)

– Tỷ lệ góp vốn: 60%

  2. Công ty TNHH Tư vấn Kinh doanh Phát Thịnh

– Vốn góp: 2.250.000.000 đồng (Hai tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng)

– Tỷ lệ góp vốn: 15%

  3. Ông Phùng Xuân Minh

– Vốn góp: 3.750.000.000 đồng (Ba tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng)

– Tỷ lệ góp vốn: 25%

 • Thông tin thay đổi tỷ lệ sở hữu của các cổ đông góp vốn có tỷ lệ sở hữu trên 5% của vốn chủ sở hữu 30 tỷ đồng, như sau:

  1. Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Phát Thịnh

– Vốn góp: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng)

– Tỷ lệ góp vốn: 30%

  2. Công ty TNHH Tư vấn Kinh doanh Phát Thịnh

– Vốn góp: 2.250.000.000 đồng (Hai tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng)

– Tỷ lệ góp vốn: 7,5%

  3. Ông Phùng Xuân Minh

– Vốn góp: 18.750.000.000 đồng (Mười tám tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng)

– Tỷ lệ góp vốn: 62,5%

 • Thông tin thay đổi tỷ lệ sở hữu của các cổ đông góp vốn có tỷ lệ sở hữu trên 5% của vốn chủ sở hữu 50 tỷ đồng như sau:

  1. Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Phát Thịnh

– Vốn góp: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng)

– Tỷ lệ góp vốn: 18%

  2. Công ty TNHH Tư vấn Kinh doanh Phát Thịnh

– Vốn góp: 2.250.000.000 đồng (Hai tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng)

– Tỷ lệ góp vốn: 4,5%

  3. Ông Phùng Xuân Minh

– Vốn góp: 38.750.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng)

– Tỷ lệ góp vốn: 77,5%

 

Đến nay, Saigon Ratings đã vận hành và cung cấp dịch vụ cho thị trường Việt Nam được 3 năm. Tổ chức Saigon Ratings cung cấp sản phẩm Xếp hạng tín nhiệm và dịch vụ cho các doanh nghiệp, tổ chức tài chính và công cụ nợ trên thị trường phù hợp với thông lệ và chuẩn mực của các định chế Xếp hạng tín nhiệm trên thế giới cũng như tuân thủ tuyệt đối Pháp luật Việt Nam.

 

Tháng 1 năm 2020.

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
SAIGON RATINGS 2010 - 2030

Nhiệm vụ trọng tâm: Ưu tiên hàng đầu là đầu tư nghiên cứu, học hỏi đồng thời từng bước xác lập nền tảng chuyên môn và nguồn lực của tổ chức Saigon Ratings.

 1. Nghiên cứu học hỏi về Mô hình hoạt động, Quản trị tổ chức và kinh nghiệm quản lý phát triển toàn diện một số định chế Xếp hạng tín nhiệm của Thế giới (Credit Rating Agency – CRA ).
 2. Nghiên cứu chuyên sâu về thông lệ hoạt động và chuẩn mực chất lượng chuyên môn; và hệ thống sản phẩm dịch vụ của các CRAs hàng đầu Châu  Á.
 3. Đầu tư xây dựng hệ thống nền tảng chuyên môn, phát triển nguồn nhân lực và các nguồn lực của CRA cho Saigon Ratings.
 4. Xác lập Hồ sơ tài liệu, trình các Bộ Ngành chức năng thẩm định và hoàn thành thủ tục Pháp lý kinh doanh, theo quy định pháp luật Việt Nam.
 5. Liên tục nghiên cứu, cập nhật và nâng cao chất lượng chuyên môn về Hệ thống Quy trình nghiệp vụ, Quy trình Xếp hạng tín nhiệm và Hệ thống kiểm soát nội bộ tổ chức.
 6. Từng bước xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nền văn hoá tổ chức nhân văn thu hút nhân tài.
 7. Cung cấp sản phẩm Xếp hạng tín nhiệm và dịch vụ đa dạng cho hệ thống doanh nghiệp, tổ chức tài chính và công cụ nợ, đảm bảo phù hợp với thông lệ và chuẩn mực chất lượng của các CRAs Châu Á.
 8. Tạo lập mối quan hệ hợp tác đối tác phát triển với các tổ chức, định chế tài chính và doanh nghiệp, trong hệ sinh thái quốc gia và quốc tế.
 9. Mời gọi các định chế Xếp hạng tín nhiệm quốc tế, Châu Á và các đối tác tài chính tiềm năng trong nước, tham gia đầu tư Cổ phần và trở thành đối tác chiến lược nhằm cùng hợp tác đồng hành quản lý phát triển tổ chức Saigon Ratings.

Nhiệm vụ trọng tâm: Tăng trưởng kinh doanh.

 1. Hoàn thiện nền tảng chuyên môn nghiệp vụ Xếp hạng tín nhiệm và hệ thống cung cấp dịch vụ nhằm đảm bảo tương đồng với thông lệ hoạt động, trình độ chuyên môn và chuẩn mực chất lượng các CRAs hàng đầu Châu Á.
 2. Phát triển toàn diện sức mạnh nguồn lực của một tổ chức Xếp hạng tín nhiệm độc lập (CRAs) cho Saigon Ratings.
 3. Xác lập Mô hình hoạt động, quản trị tổ chức và quản lý vận hành tổ chức Saigon Ratings phù hợp tương đồng với các CRAs hàng đầu Châu Á và yêu cầu phát triển cạnh tranh ở thị trường Việt Nam.
 4. Phát triển toàn diện hiệu quả kinh doanh về tốc độ tăng trưởng, thị phần thị trường, hệ thống sản phẩm dịch vụ, vị thế cạnh tranh, thương hiệu tổ chức, doanh thu và lợi nhuận.
 5. Hoàn thành mục tiêu mời gọi hợp tác với các đối tác chiến lược tiềm năng trong nước và quốc tế.
 6. Tham gia kết nối, mở rộng quan hệ và hợp tác sâu rộng với các đối tác tiềm năng, trong hệ sinh thái tài chính quốc gia và quốc tế.

Nhiệm vụ trọng tâm: Tăng tốc và Phát triển kinh doanh bền vững.

 1. Saigon Ratings trở thành thương hiệu Xếp hạng tín nhiệm quốc gia và có vị thế ở Châu Á.
 2. Phát triển, mở rộng và đa dạng hoá các Cổ đông chiến lược của tổ chức Saigon Ratings. Phát huy lợi thế sức mạnh từ nguồn lực các Cổ đông.
 3. Thực hiện chiến lược phát triển đa dạng hoá hệ thống sản phẩm dịch vụ, của hệ sinh thái tài chính quốc gia, theo từng lộ trình phát triển của tổ chức.
 4. Phát triển kinh doanh bền vững và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch chiến lược quan trọng của phân kỳ giai đoạn tăng tốc phát triển.

CƠ CẤU TỔ CHỨC SAIGON RATINGS