SAIGONRATINGS

SaigonRatings là tổ chức Xếp hạng tín nhiệm độc lập đầu tiên ở Việt Nam (Credit Rating Agency – CRA).

Giấy đăng ký kinh doanh do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp ngày 30 tháng 7 năm 2015. Mã số doanh nghiệp 0313375448.

Sau quá trình thẩm định hồ sơ từ 2015 đến tháng 6 năm 2017 của  07 Bộ, Ngành: Tài chính, Công An, Tư pháp, Kế hoạch & Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Uỷ ban Chứng khoán nhà nước và Uỷ ban Nhân dân Tp.HCM.

Tháng 7 năm 2015, Bộ Tài chính cấp Giấy Chứng nhận số O1/GCN- DVXHTN về đủ điều kiện kinh doanh cung cấp dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm.

 • Tên tiếng Việt: Công ty Cổ Phần Sài Gòn Phát Thịnh Rating.
 • Tên tiếng Anh: Saigon Phat Thinh Rating Joint Stock Company.
 • Tên viết tắt: SaigonRatings.
 • Người đại diện Pháp luật: Ông Phùng Xuân Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
 • Văn Phòng Hội sở: Phatthinh building, số 78-80 Đường Lê Văn Thiêm, PMH, Quận 7, Tp. HCM.
 • Danh sách cổ đông và tỷ lệ góp vốn sở hữu trên 5% vốn điều lệ thực góp 15 tỷ đồng gồm có:

  1. Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Phát Thịnh

– Vốn góp: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng)

– Tỷ lệ góp vốn: 60%

  2. Công ty TNHH Tư vấn Kinh doanh Phát Thịnh

– Vốn góp: 2.250.000.000 đồng (Hai tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng)

– Tỷ lệ góp vốn: 15%

  3. Ông Phùng Xuân Minh

– Vốn góp: 3.750.000.000 đồng (Ba tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng)

– Tỷ lệ góp vốn: 25%

 • Thông tin thay đổi tỷ lệ sở hữu của các cổ đông góp vốn có tỷ lệ sở hữu trên 5% của vốn chủ sở hữu 30 tỷ đồng, như sau:

  1. Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Phát Thịnh

– Vốn góp: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng)

– Tỷ lệ góp vốn: 30%

  2. Công ty TNHH Tư vấn Kinh doanh Phát Thịnh

– Vốn góp: 2.250.000.000 đồng (Hai tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng)

– Tỷ lệ góp vốn: 7,5%

  3. Ông Phùng Xuân Minh

– Vốn góp: 18.750.000.000 đồng (Mười tám tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng)

– Tỷ lệ góp vốn: 62,5%

Đến nay, SaigonRatings đã vận hành và cung cấp dịch vụ cho thị trường Việt Nam được 3 năm. Tổ chức SaigonRatings cung cấp sản phẩm Xếp hạng tín nhiệm và dịch vụ cho các doanh nghiệp, tổ chức tài chính và công cụ nợ trên thị trường phù hợp với thông lệ và chuẩn mực của các định chế Xếp hạng tín nhiệm trên thế giới cũng như tuân thủ tuyệt đối Pháp luật Việt Nam.

 

Tháng 1 năm 2020.

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
SAIGONRATINGS 2010 - 2030

Nhiệm vụ trọng tâm: Ưu tiên hàng đầu là đầu tư nghiên cứu, học hỏi đồng thời từng bước xác lập nền tảng chuyên môn và nguồn lực của tổ chức SaigonRatings.

 1. Nghiên cứu học hỏi về Mô hình hoạt động, Quản trị tổ chức và kinh nghiệm quản lý phát triển toàn diện một số định chế Xếp hạng tín nhiệm của Thế giới (Credit Rating Agency -CRA ).
 2. Nghiên cứu chuyên sâu về thông lệ hoạt động và chuẩn mực chất lượng chuyên môn; và hệ thống sản phẩm dịch vụ của các CRAs hàng đầu Châu  Á.
 3. Đầu tư xây dựng hệ thống nền tảng chuyên môn, phát triển nguồn nhân lực và các nguồn lực của CRA cho SaigonRatings.
 4. Xác lập Hồ sơ tài liệu, trình các Bộ Ngành chức năng thẩm định và hoàn thành thủ tục Pháp lý kinh doanh, theo quy định pháp luật Việt Nam.
 5. Liên tục nghiên cứu, cập nhật và nâng cao chất lượng chuyên môn về Hệ thống Quy trình nghiệp vụ, Quy trình Xếp hạng tín nhiệm và Hệ thống kiểm soát nội bộ tổ chức.
 6. Từng bước xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nền văn hoá tổ chức nhân văn thu hút nhân tài.
 7. Cung cấp sản phẩm Xếp hạng tín nhiệm và dịch vụ đa dạng cho hệ thống doanh nghiệp, tổ chức tài chính và công cụ nợ, đảm bảo phù hợp với thông lệ và chuẩn mực chất lượng của các CRAs Châu Á.
 8. Tạo lập mối quan hệ hợp tác đối tác phát triển với các tổ chức, định chế tài chính và doanh nghiệp, trong hệ sinh thái quốc gia và quốc tế.
 9. Mời gọi các định chế Xếp hạng  tín nhiệm quốc tế, Châu Á và các đối tác tài chính tiềm năng trong nước, tham gia đầu tư Cổ phần và trở thành đối tác chiến lược nhằm cùng hợp tác đồng hành quản lý phát triển tổ chức SaigonRatings.

Nhiệm vụ trọng tâm: Tăng trưởng kinh doanh.

 1. Hoàn thiện nền tảng chuyên môn nghiệp vụ Xếp hạng tín nhiệm và hệ thống cung cấp dịch vụ nhằm đảm bảo tương đồng với thông lệ hoạt động, trình độ chuyên môn và chuẩn mực chất lượng các CRAs hàng đầu Châu Á.
 2. Phát triển toàn diện sức mạnh nguồn lực của một tổ chức Xếp hạng tín nhiệm độc lập (CRAs) cho SaigonRatings.
 3. Xác lập Mô hình hoạt động, quản trị tổ chức và quản lý vận hành tổ chức SaigonRatings phù hợp tương đồng với các CRAs hàng đầu Châu Á và yêu cầu phát triển cạnh tranh ở thị trường Việt Nam.
 4. Phát triển toàn diện hiệu quả kinh doanh về tốc độ tăng trưởng, thị phần thị trường, hệ thống sản phẩm dịch vụ, vị thế cạnh tranh, thương hiệu tổ chức, doanh thu và lợi nhuận.
 5. Hoàn thành mục tiêu mời gọi hợp tác với các đối tác chiến lược tiềm năng trong nước và quốc tế.
 6. Tham gia kết nối, mở rộng quan hệ và hợp tác sâu rộng với các đối tác tiềm năng, trong hệ sinh thái tài chính quốc gia và quốc tế.

Nhiệm vụ trọng tâm: Tăng tốc và Phát triển kinh doanh bền vững.

 1. SaigonRatings trở thành thương hiệu Xếp hạng tín nhiệm quốc gia và có vị thế ở Châu Á.
 2. Phát triển, mở rộng và đa dạng hoá các Cổ đông chiến lược của tổ chức SaigonRatings. Phát huy lợi thế sức mạnh từ nguồn lực các Cổ đông.
 3. Thực hiện chiến lược phát triển đa dạng hoá hệ thống sản phẩm dịch vụ, của hệ sinh thái tài chính quốc gia, theo từng lộ trình phát triển của tổ chức.
 4. Phát triển kinh doanh bền vững và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch chiến lược quan trọng của phân kỳ giai đoạn tăng tốc phát triển.

CƠ CẤU TỔ CHỨC SAIGONRATINGS