Xếp hạng tín nhiệm khoản vay và khả năng thu hồi

Xếp hạng tín nhiệm khoản vay, khả năng thu hồi và các khoản vay có thể chấp

Dịch vụ Xếp hạng khoản vay của chúng tôi được dùng để đánh giá mức Xếp hạng tín nhiệm của các khoản vay cụ thể từ các Ngân hàng, Nhà đầu tư hay các bên cho vay khác; phản ánh khả năng trả nợ cuối cùng của tổ chức vay nợ đối với khoản vay.

Việc Xếp hạng khoản vay và khả năng thu hồi sẽ hữu ích nhất khi được tiến hành trước khi ký kết và giải ngân khoản vay, vì các Tổ chức cho vay và Nhà đầu tư có thể sử dụng kết quả xếp hạng và phân tích của PTR trong quá trình cấu trúc hợp đồng nợ và ra quyết định cho vay.

Trong quá trình xếp hạng các khoản vay, PTR sẽ phân tích các điều khoản trong hợp đồng vay nợ, giá trị của tài sản thế chấp, và các tính năng giảm thiểu rủi ro của bên cho vay mà có thể ảnh hưởng đến tỉ lệ thu hồi nợ sau phá sản. Kết quả xếp hạng khoản vay được xác định dựa trên việc nâng hoặc hạ bậc mức Xếp hạng tín nhiệm của Tổ chức phát hành nợ.

Xếp hạng tín nhiệm khoản vay và khả năng thu hồi:

  • Xác định giá trị thị trường hiệu quả và minh bạch.
  • Mở rộng cơ sở đầu tư cho các cấp độ người cho vay, đặc biệt là các Nhà đầu tư tổ chức.
  • Đánh giá nhanh tác động của xếp hạng đối với bất kỳ thay đổi nào trong cấu trúc vốn của người vay.
  • Đánh giá khách quan khả năng thu hồi của bên thứ ba trong môi trường có nguy cơ cao về quản lý và tín dụng.
  • Cải thiện tính thanh khoản trên thị trường nợ vay.

Để hiểu rõ thêm thông tin, đề nghị quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hướng dẫn và phục vụ nhanh chóng kịp thời.

×

SAIGON PHATTHINH Credit Rating công bố Biểu phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm