Dịch vụ Thông tin và Cơ sở dữ liệu

phân tích đánh giá & báo cáo chuyên sâu doanh nghiệp

Tổ chức PTR cung cấp dịch vụ thông tin và cơ sở dữ liệu liên quan:

  • Thông tin về doanh nghiệp
  • Các chỉ số tài chính đã được điều chỉnh phục vụ phân tích
  • Dữ liệu của thị trường nợ
  • Thông tin đầu tư.

Để hiểu rõ thêm thông tin, đề nghị quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hướng dẫn và phục vụ nhanh chóng kịp thời.

×

SAIGON PHATTHINH Credit Rating công bố Biểu phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm