Báo cáo đánh giá doanh nghiệp

PTR cung cấp dịch vụ Báo cáo đánh giá doanh nghiệp giúp khách hàng có những nhận định khách quan về hoạt động kinh doanh, sự ổn định tài chính, lịch sử thanh toán ngân hàng và những thông tin khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp được đánh giá.  Dịch vụ này giúp quý khách hàng có những nhìn nhận chuyên sâu, nhận thức được rủi ro, từ đó đánh giá sự tín nhiệm của những khách hàng tiềm năng trước khi đưa ra những quyết định chiến lược đúng đắn.

Dịch vụ của PTR được xây dựng dựa trên nguồn dữ liệu chúng tôi thu thập được của hầu hết các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tại Việt Nam, bao gồm các mức độ báo cáo:

  1. Báo cáo đánh giá doanh nghiệp – Cơ bản: Bao gồm thông tin về lịch sử thành lập, hồ sơ doanh nghiệp, chủ sở hữu và báo cáo tài chính.
  2. Báo cáo đánh giá doanh nghiệp – Tiêu chuẩn: Bao gồm thông tin về lịch sử thành lập, hồ sơ doanh nghiệp, cấu trúc chủ sở hữu, rủi ro vỡ nợ, xếp hạng tín nhiệm, báo cáo tài chính và phân tích chỉ số tài chính.
  3. Báo cáo đánh giá doanh nghiệp – Chuyên sâu: Bao gồm thông tin về lịch sử thành lập, hồ sơ doanh nghiệp, cấu trúc chủ sở hữu, thành viên Ban giám đốc, hoạt động kinh doanh, rủi ro vỡ nợ, xếp hạng tín nhiệm, phân tích ngành, lịch sử thanh toán tín dụng, báo cáo tài chính và phân tích chỉ số tài chính.
×

SAIGON PHATTHINH Credit Rating công bố Biểu phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm