Dịch vụ

dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Tổ chức PTR thực hiện chức năng cung cấp các dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm, theo quy định của Pháp luật Việt Nam, bao gồm:

Để hiểu rõ thêm thông tin, đề nghị quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hướng dẫn và phục vụ nhanh chóng kịp thời.

×

SAIGON PHATTHINH Credit Rating công bố Biểu phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm