Đánh giá tín nhiệm đối tác

Báo cáo Đánh giá tín nhiệm Đối tác nhằm cung cấp ý kiến bảo mật về độ tín nhiệm của 1 đối tác thứ ba, theo yêu cầu của khách hàng. Phân tích tín nhiệm đối tác là Dự báo mức tín nhiệm có kèm theo một báo cáo bằng văn bản, trình bày cơ sở lý luận cho Dự báo mức tín nhiệm. Đây là một phân tích theo thời điểm và có thể được cập nhật theo yêu cầu.

Dịch vụ PTR mang đến cho khách hàng các báo cáo phân tích tín dụng ngắn gọn về các đối tác chưa được xếp hạng mà khách hàng đang quan tâm và yêu cầu. Khách hàng sẽ nhận được báo cáo bao gồm ước tính tín dụng, kèm theo là bản phân tích ngắn.

Đánh giá tín nhiệm đối tác thường dựa trên thông tin được cung cấp bởi bên yêu cầu cùng với thông tin từ các nguồn của bên thứ ba mà PTR cho là đáng tin cậy.

Đánh giá tín nhiệm đối tác không phải là Xếp hạng tín nhiệm. tín nhiệm đối tác cung cấp ý kiến bí mật về khả năng vỡ nợ khi đối tác chưa có xếp hạng tín nhiệm công khai. Đánh giá tín nhiệm đối tác thường được khách hàng, nhà đầu tư tìm kiếm, như một yếu tố giúp họ xác định rủi ro đối với một tổ chức chưa được xếp hạng.

Đánh giá tín nhiệm đối tác mang đến thông tin mới giúp khách hàng:

  • Phân tích và báo cáo về mức tín nhiệm cụ thể không có trong dữ liệu của khách hàng;
  • Bổ sung thông tin tín nhiệm;
  • Xem xét và so sánh quá trình đánh giá tín nhiệm của khách hàng với phân tích của PTR.

Đánh giá tín nhiệm đối tác có thể giúp khách hàng có thêm được các thông tin:

  • Cung cấp một công cụ độc lập và khách quan mà các nhà quản lý đầu tư tín dụng, tài chính, rủi ro và đầu tư cao cấp có thể sử dụng để đánh giá và quản lý rủi ro tín dụng;
  • Cung cấp phân tích tín nhiệm của các đối tác mới và hiện có, khách hàng vay, bên thuê, khách hàng, đối tác và nhà cung cấp, để giúp khách hàng phân tích được chất lượng tín nhiệm của họ;
  • Cung cấp thông tin chi tiết về ngành và công ty từ các chuyên viên phân tích của PTR để giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về rủi ro tín dụng đối tác và rủi ro tín dụng ngành.
×

SAIGON PHATTHINH Credit Rating công bố Biểu phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm