dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Tổ chức PTR thực hiện chức năng cung cấp các Báo cáo Đánh giá và Phân tích, bao gồm:

  • Đánh giá ảnh hưởng tín nhiệm;
  • Đánh giá tín nhiệm;
  • Đánh giá tín nhiệm đối tác.

Để hiểu rõ thêm thông tin, đề nghị quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hướng dẫn và phục vụ nhanh chóng kịp thời.

×

SAIGON PHATTHINH Credit Rating công bố Biểu phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm