SỨ MỆNH

SAIGON PHATTHINH Credit Rating là đối tác tin cậy khơi thông dòng vốn đầu tư phát triển cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, và là người bạn đồng hành cùng với các nhà đầu tư. Chúng tôi cam kết cùng chung sức hành động vì lợi ích quốc gia, cộng đồng xã hội và khát vọng lớn lao – kiến tạo tương lai một nước Việt Nam thịnh vượng.

TẦM NHÌN

Phấn đấu trở thành một tổ chức định chế xếp hạng tín nhiệm thương hiệu Quốc gia hàng đầu Việt Nam và có vị thế ở khu vực Châu Á.

Cập nhật thông tin

PTR công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm công ty TNHH Kirby Đông Nam Á (FDI)

Công ty Cổ phần Sài Gòn Phát Thịnh Rating (SAIGON PHATTHINH Credit Rating – PTR) trân trọng thông báo ...

Learn More
Quyết định 1191/QĐ-TTg Phê duyệt lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Thông tư quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do...

Learn More
×

SAIGON PHATTHINH Credit Rating công bố Biểu phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm