SỨ MỆNH

SAIGON PHATTHINH Credit Rating là đối tác tin cậy khơi thông dòng vốn đầu tư phát triển cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, và là người bạn đồng hành cùng với các nhà đầu tư. Chúng tôi cam kết cùng chung sức hành động vì lợi ích quốc gia, cộng đồng xã hội và khát vọng lớn lao – kiến tạo tương lai một nước Việt Nam thịnh vượng.

TẦM NHÌN

Phấn đấu trở thành một tổ chức định chế xếp hạng tín nhiệm thương hiệu Quốc gia hàng đầu Việt Nam và có vị thế ở khu vực Châu Á.

×

SAIGON PHATTHINH Credit Rating công bố Biểu phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm