SỨ MỆNH

Saigon Ratings là đối tác tin cậy khơi thông dòng vốn đầu tư phát triển cho mọi tổ chức, doanh nghiệp và nền kinh tế quốc gia. Là người bạn đồng hành với các nhà đầu tư, chúng tôi cam kết cùng chung sức hành động vì lợi ích quốc gia, cộng đồng xã hội và khát vọng lớn lao – kiến tạo tương lai một nước Việt Nam phát triển thịnh vượng.

TẦM NHÌN

Saigon Ratings phấn đấu trở thành một tổ chức định chế xếp hạng tín nhiệm độc lập thương hiệu Quốc gia hàng đầu Việt Nam và có vị thế ở khu vực Châu Á.