SỨ MỆNH

Saigon Ratings là đối tác tin cậy khơi thông dòng vốn đầu tư phát triển cho mọi tổ chức, doanh nghiệp và nền kinh tế quốc gia. Là người bạn đồng hành với các nhà đầu tư, chúng tôi cam kết cùng chung sức hành động vì lợi ích quốc gia, cộng đồng xã hội và khát vọng lớn lao – kiến tạo tương lai một nước Việt Nam phát triển thịnh vượng.

TẦM NHÌN

Saigon Ratings phấn đấu trở thành một tổ chức định chế Xếp hạng tín nhiệm độc lập thương hiệu Quốc gia hàng đầu Việt Nam và có vị thế ở khu vực Châu Á.

VĂN HÓA TỔ CHỨC

Saigon Ratings kiến tạo phát huy nền Văn hoá tổ chức thu hút nhân tài, tạo lập môi trường làm việc nhân văn và tổ chức học hỏi, sáng tạo và đổi mới không ngừng. Ban Lãnh đạo chia sẻ khó khăn, thách thức và chia sẻ thành công với tất cả thành viên của tổ chức.

TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG VÀ TRIẾT LÝ PHÁT TRIỂN

. Độc lập & Khách quan, Chính trực, Minh bạch.

. Đề cao Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

. Saigon Ratings đặt lợi ích của cộng đồng xã hội, khách hàng, nhà đầu tư và trách nhiệm phát triển nền kinh tế quốc gia hùng cường vào lợi ích của tổ chức.

HỢP TÁC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO DÀI HẠN

Fitch Learning và Saigon Ratings đã trở thành đối tác chiến lược dài hạn nhằm đào tạo, nâng cao kiến thức và kỹ năng phân tích đánh giá Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp, định chế tài chính và công cụ nợ cho các chuyên viên phân tích của Saigon Ratings.

THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CỦA ACRAA (Association of Credit Rating Agencies in Asia)

Saigon Ratings là thành viên chính thức của Hiệp hội các Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Châu Á (ACRAA) và là Công ty Xếp hạng tín nhiệm đầu tiên tại Việt Nam gia nhập ACRAA, đưa tổng số thành viên của hiệp hội lên 28 thành viên đến từ 15 quốc gia.

CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM

Tổ chức Saigon Ratings hoạt động phù hợp với thông lệ và chuẩn mực chất lượng chuyên môn của các tổ chức Xếp hạng tín nhiệm độc lập thế giới.

Sau thời gian hơn 04 năm hoạt động, Saigon Ratings đã thực hiện quy trình đánh giá Xếp hạng tín nhiệm cho hơn 200 đối tượng nghiên cứu điển hình (case study). Các đối tượng nghiên cứu Xếp hạng là một số doanh nghiệp, tổ chức tài chính (và công cụ nợ) điển hình đang hoạt động kinh doanh ở một số ngành, lĩnh vực của nền kinh tế quốc gia.

Thực hiện đánh giá Xếp hạng số lượng lớn các trường hợp nghiên cứu điển hình, đã giúp cho đội ngũ nhân sự chuyên môn có điều kiện thực hành nghiệp vụ thực tế và từng bước nâng cao kỹ năng phân tích đánh giá; đồng thời là cơ sở khoa học cho việc thử nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống quy trình và phương pháp luận Xếp hạng tín nhiệm Saigon Ratings. Trên cơ sở đó, thường xuyên tổ chức hội thảo khoa học chuyên môn, gắn với yêu cầu đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nội bộ.

Đến nay, Saigon Ratings đã và đang thực hiện nhiều hợp đồng cung cấp dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm lần đầu và Giám sát cập nhật hàng năm cho các tổ chức phát hành doanh nghiệp, tổ chức tài chính (doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước).

Saigon Ratings tuân thủ thực hiện đầy đủ việc cập nhật công bố thông tin kết quả Xếp hạng tín nhiệm của các tổ chức phát hành (tài chính và phi tài chính) và công cụ nợ theo đúng quy định pháp luật Việt Nam.

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CHUYÊN MÔN

Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc kiên trì thực hiện các chính sách thu hút nhân tài và trân trọng mời gọi các nhân sĩ, trí thức tài năng người Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc trên toàn cầu và trong nước, tham gia đội ngũ nhân sự chuyên môn nhằm cùng nhau hợp tác cống hiến trí tuệ và công sức thực hiện thành công Sứ mệnh và Tầm nhìn của tổ chức; đồng thời gián tiếp đóng góp công sức kiến tạo và thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam.

NGUỒN LỰC DỮ LIỆU THÔNG TIN

1. Saigon Ratings đã ký hợp đồng với Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Trung tâm dữ liệu quốc gia CIC (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) để truy cập nguồn dữ liệu nhằm phục vụ nhu cầu tham khảo thông tin Xếp hạng tín nhiệm các tổ chức phát hành tài chính, phi tài chính và công cụ nợ trên thị trường.
2. Trong nhiều năm qua, Saigon Ratings đã và đang thực hiện dự án đầu tư phát triển nền tảng nguồn lực dữ liệu, thông tin hoạt động kinh tế trong nước.
3. Vừa qua, Saigon Ratings đã ký kết hợp đồng hợp tác cung cấp dữ liệu với đối tác dữ liệu quốc tế REFINITIV.
Refinitiv là một trong những doanh nghiệp cung cấp dữ liệu và cơ sở hạ tầng thị trường tài chính lớn nhất thế giới, phục vụ hơn 40.000 tổ chức tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Công ty cung cấp dữ liệu, thông tin, hiểu biết hàng đầu, nền tảng giao dịch, nền tảng dữ liệu và công nghệ mở kết nối cộng đồng thị trường tài chính toàn cầu.
Việc hợp tác với Refinitiv đã đem đến cho Saigon Ratings một nền tảng dữ liệu lớn, chính xác và toàn diện, hỗ trợ đáp ứng một cách hiệu quả và tối đa nhu cầu của hoạt động Xếp hạng tín nhiệm của Saigon Ratings.
Bên cạnh đó, hiện nay, hai bên đang trong quá trình đàm phán, thảo luận ký kết hợp đồng đối tác hợp tác phát triển cung cấp dữ liệu lớn ở thị trường Việt Nam trong thời gian tới.