SỨ MỆNH

SAIGON PHATTHINH Credit Rating là đối tác tin cậy khơi thông dòng vốn đầu tư phát triển cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, và là người bạn đồng hành cùng với các nhà đầu tư. Chúng tôi cam kết cùng chung sức hành động vì lợi ích quốc gia, cộng đồng xã hội và khát vọng lớn lao – kiến tạo tương lai một nước Việt Nam thịnh vượng.

TẦM NHÌN

Phấn đấu trở thành một tổ chức định chế xếp hạng tín nhiệm thương hiệu Quốc gia hàng đầu Việt Nam và có vị thế ở khu vực Châu Á.

“Trong tất cả những gì bạn tích lũy, hãy tích lũy sự hiểu biết”

HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

– Con người phù hợp với nền văn hóa là tài sản quý giá nhất và là cội nguồn sức mạnh phát triển của tổ chức;
– Đề cao các giá trị con người, trao cơ hội phát triển thăng tiến, dựa trên sự tâm huyết, năng lực và thành tích cống hiến của từng cá nhân. Tôn vinh những cá nhân xuất sắc. Xác lập nền văn hóa thu hút nhân tài;

– Cộng đồng trách nhiệm tập thể, chia sẻ tầm nhìn, sứ mệnh và thách thức, và chia sẻ thành công;

– Không ngừng phấn đấu học hỏi, nghiên cứu sáng tạo và đổi mới nhằm liên tục nâng tầm tiêu chuẩn chất lượng chuyên môn phân tích đánh giá xếp hạng tín nhiệm; theo đuổi các giá trị và mục tiêu cao cả;

– Cam kết tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc hoạt động phù hợp với giá trị chuẩn mực, của các tổ chức định chế xếp hạng tín nhiệm quốc tế, về tính độc lập và khách quan, chính trực và minh bạch; và đạo đức nghề nghiệp trên mọi phương diện hoạt động;

– Tổ chức PTR đảm bảo chuẩn mực chất lượng xếp hạng tín nhiệm cho các tổ chức, doanh nghiệp trên thị trường. Trong mọi thời điểm, mọi đối tượng khách hàng, chúng ta luôn cam kết đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và nguyên tắc hoạt động kinh doanh.

—Đọc tiếp—

Cập nhật thông tin

PTR công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm công ty TNHH Kirby Đông Nam Á

Công ty Cổ phần Sài Gòn Phát Thịnh Rating (SAIGON PHATTHINH Credit Rating – PTR) trân trọng thông báo ...

Learn More
Quyết định 1191/QĐ-TTg Phê duyệt lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Thông tư quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do...

Learn More
×

SAIGON PHATTHINH Credit Rating công bố Biểu phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm