SỨ MỆNH

SaigonRatings là đối tác tin cậy khơi thông dòng vốn đầu tư phát triển cho mọi tổ chức, doanh nghiệp và nền kinh tế quốc gia. Là người bạn đồng hành với các nhà đầu tư, chúng tôi cam kết cùng chung sức hành động vì lợi ích quốc gia, cộng đồng xã hội và khát vọng lớn lao – kiến tạo tương lai một nước Việt Nam phát triển thịnh vượng.

TẦM NHÌN

SaigonRatings phấn đấu trở thành một tổ chức định chế xếp hạng tín nhiệm độc lập thương hiệu Quốc gia hàng đầu Việt Nam và có vị thế ở khu vực Châu Á.

CÔNG BỐ KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM

Chúng tôi thường xuyên cập nhật thông tin Xếp hạng tín nhiệm của khách hàng trên trang Web theo đúng qui định của Nhà nước.

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CHUYÊN MÔN

Đội ngũ nhân sự chuyên môn của chúng tôi có chất lượng và trình độ chuyên môn cao, chuyên ngành đào tạo đa dạng và hết sức tâm huyết với nghề, với công việc.